IELTS nyelvvizsga felkészítő tanfolyam
Általános Szerződési Feltételek

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ANGOL INTÉZET Nyelvi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az angol intézet online Betéti Társaság vagy az Angol Intézet Üzleti Kommunikáció Betéti Társaság /mindhárom székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. C. épület I. emelet/ (a továbbiakban: Nyelviskola) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő nyelvtanuló (a továbbiakban: Nyelvtanuló) közötti nyelvoktatási jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. A nyelvoktatási szerződés az egyedi szerződésből és a jelen ÁSZF rendelkezéseiből áll.

1.2. A nyelvoktatási szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Nyelvtanuló által történő elfogadása. A Nyelvtanuló az ÁSZF-ben foglaltakat a jelentkezési űrlapot kitöltésével és beküldésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek a Nyelviskola adatbázisába.

2. A tanfolyam tartalma:

2.1. IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyam – magas színvonalú nyelvtanfolyam, mely a nemzetközileg elismert és széles körben elfogadott IELTS (International English Language Testing System) angol nyelvvizsgára készít fel.

2.2. Nyelviskola – az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamot szervező nyelviskola az Angol Intézet. A Nyelviskola kötelezettséget vállal, hogy magas színvonalú IELTS nyelvvizsga felkészítő angol nyelvtanfolyamot szervez a honlapon hirdetett időpontokban, helyszíneken, Tanárokkal és feltételekkel.

2.3. Tanár – egyetemi/főiskolai diplomával, nemzetközileg elismert tanítási képesítéssel és több év tanítási tapasztalattal rendelkező angol anyanyelvi vagy anyanyelvi szintű oktató.

2.4. Nyelvtanuló – aki a jelentkezési folyamat mind a négy lépését időben teljesíti.

 

3. Jelentkezési folyamat (beiratkozás)

3.1. Jelentkezés a következő négy lépésből áll:

 • a jelentkezési űrlap kitöltése,
 • az online szintfelmérő teszt kitöltése a jelentkezés után;
 • szóbeli szintfelmérőn való részvétel a Nyelvtanuló választása szerint telefonon, Skype-on, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban a Széchenyi István tér 7/8. alatt (visszatérő Nyelvtanulóknak folytatás esetén nem szükséges);
 • a tanfolyam díjának a honlapon meghirdetett fizetési határidőben történő befizetése, mely a jelentkezési űrlap kiválasztott fizetési mód szerint egy összegben banki utalással, vagy havi egyenlő részletekben bankkártyával történhet. Egyösszegű banki átutalás esetén a tanfolyam teljes díját, míg bankkártyás részletfizetés esetén a tanfolyam első hónapjára járó díját kell a honlapon meghirdetett fizetési határidőben kiegyenlíteni. Amennyiben fizetési határidő a honlapon nincs feltüntetve, úgy a fizetési a jelentkezési határidőben esedékes. 12 hétnél rövidebb tanfolyamok díját kizárólag egyösszegű banki átutalással lehet fizetni.

3.2. Akiknek cég/munkáltató fizeti a tanfolyam díját – a jelentkezés első három lépésének teljesítése mellett – a Nyelvtanuló felelőssége, hogy az adott cég/munkáltató a tanfolyam díjat a fizetési határidőben teljesítse.

3.3. A jelentkezési folyamat akkor tekinthető befejezettnek és akkor jön létre az egyedi nyelvoktatási szerződés, ha a Nyelvtanuló a 3.1. pontban meghatározott mind a négy lépést a fizetési határidőben maradéktalanul teljesítette.

4. Tájékoztatás a tanfolyam elindulásáról

4.1. A Nyelviskola a honlapon meghirdetett jelentkezési határidő letelte után, de még a tanfolyam kezdő napja előtt megerősítő e-mailt küld a Nyelvtanulónak a tanulói csoport megszerveződéséről, a tanfolyam elindulásáról, majd az első óra előtt legalább egy munkanappal részletes információkat közöl a csoportról.

5. A tanulói csoport kialakítása, megváltoztatása 

5.1. A tanulói csoport mérete – a Nyelviskola vállalja, hogy a honlapon meghirdetett IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamot minimum 4 és maximum 8 tanuló részvételével szervezi meg.

5.2. Abban az esetben, ha a honlapon meghirdetett és az ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott minimális létszám hiányában a tanulói csoport a Nyelvtanuló tudásszintjén nem indítható az általa megjelölt helyszíne(ke)n és napokon, a Nyelviskola vállalja, hogy a Nyelvtanulónak alternatív opció(ka)t ajánl fel.

5.3. Ha a Nyelvtanuló a felajánlott alternatív opció(ka)t nem fogadja el, a Nyelviskola vállalja, hogy a befizetett teljes tanfolyami díjat a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással – banki utalás esetén 1-2 munkanapon belül, bankkártyás fizetés esetén pedig 3-10 munkanapon belül – visszafizeti a Nyelvtanuló részére.

5.4. Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma a meghirdetett kategória minimális létszáma alá csökken, a Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott kategória létszámának felső határa figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Nyelvtanulónak egy másik csoportot ajánljon fel. Ha a Nyelvtanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti vagy az összeget kredit formában felhasználhatja egy, a Nyelviskola által szervezett későbbi IELTS Nyelvvizsga Felkészítő vagy Kommunikációs Dopping üzleti angol tanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Nyelviskola a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással – banki utalás esetén 1-2 munkanapon belül, bankkártyás fizetés esetén pedig 3-10 munkanapon belül – teljesíti a nyelvtanuló részére.

5.5. Ha a Nyelvtanuló a Tanfolyam esedékes díját a fizetési határidőben nem fizeti meg, a Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a Tanárt értesítve az órán való részvétel jogát a Nyelvtanulótól megvonja, illetve, a Nyelvtanuló helyét más Nyelvtanulónak adja át.

6. A tanfolyamok helyszíne

6.1. A Nyelviskola az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamot az alábbi helyszíneken szervezi:

 • Duna Torony (Pest), Népfürdő u. 22. (Árpád hídnál);
 • Central Business Center (Buda), Horvát u. 14-24. (Mechwart ligetnél);
 • Roosevelt 7/8. Irodaház (Pest) Széchenyi István tér 7-8. (Lánchídnál).

6.2. A 6.1. pontban megjelölt valamennyi tanfolyami helyszín magas színvonalú légkondicionálóval ellátott A vagy A+ kategóriás iroda, irodai tárgyalókkal.

7. Tananyag

7.1. Az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamon való részvételhez tankönyv, tananyag vásárlása nem szükséges. A Nyelviskola a saját nyelvoktatási programjához szükséges minden tananyagot biztosít.

8. A tanfolyam időtartama 

8.1. Az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyam 48 db 45 perces oktatási órából áll. Ha munkaszüneti nap vagy szombati munkanap miatt óra elmarad, a honlapon a tanfolyam kezdését megelőzően előre meghirdetett pótnapon kerül megtartásra.

9. A tanfolyam díja

9.1. Az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyam díja: 135.000 Ft.

9.2. A Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a 9.1. pontban meghatározott díjszabást megváltoztassa. A tanfolyami díjak változását a Nyelviskola a jelen ÁSZF módosításával és a honlapra való feltöltéssel hajtja végre. Az új díjszabás az ÁSZF módosításának hatályba lépésével válik hatályossá. Az egyedi nyelvoktatási szerződés mindig a jelentkezési űrlap kitöltésének napján hatályos díjszabás szerint jön létre.

9.3. Havidíj – a havidíj a tanfolyam 9.1. pontban meghatározott teljes díjának a Nyelvtanuló által választható bankkártyás részletfizetés esetén egy hónapra járó részösszege (45.000 Ft./hó), mely díjrészleteket a jelentkezéskor kiválasztott tanfolyam időtartamáig – legalább 3 hónapig – kell fizetni.

9.4. Díjkedvezmény – az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyam díjából a következő kedvezményt lehet érvényesíteni: English Happy Hour nyeremény – az English Happy Hour sorsolás nyertese 10.000 Ft-os tanfolyam utalványt kap, amit bármely, a Nyelviskola által szervezett IELTS, illetve Kommunikációs Dopping tanfolyam díjánál érvényesíthet.

9.5. Kihagyott órákra vonatkozó órakredit – Ha valamely okból a Nyelvtanuló egy vagy több órán nem tud megjelenni, akkor a Nyelviskolának nem áll módjában az óra/órák más alkalommal történő pótlása. Ehelyett a Nyelvtanuló kérheti a Tanárát, hogy az adott óra anyagát e-mailben elküldje neki. Emellett, ha a Nyelvtanuló egy következő IELTS Nyelvvizsga Felkészítő, illetőleg Kommunikációs Dopping – üzleti tanfolyamra beiratkozik, 4x90 perc erejéig – 2x45 perces alkalmaknál 4 alkalom, 4x45 perces alkalmaknál pedig 2 alkalom – az elmaradt órákra eső időarányos összeget a Nyelviskola beszámítja a következő IELTS Nyelvvizsga Felkészítő, illetőleg Kommunikációs Dopping – üzleti tanfolyam fizetendő tanfolyam díjba. A Kihagyott órákra vonatkozó óra kreditnél elszámolási alap a Tanár által vezetett online jelenléti ív. A Nyelvtanuló e-mailen a [email protected] címre jelzi, hogy hány alkalmat hagyott ki, a Nyelviskola ezt a Tanár által vezetett online jelenléti ívben leellenőrzi. Ha a Nyelvtanuló közlése és a jelenléti ív tartalma között eltérés van, minden esetben a Tanár által vezetett online jelenléti ív az irányadó.

9.6. Tanfolyam félbeszakítására vonatkozó órakredit – Ha a Nyelvtanuló az adott csoport 13.1. pontban szabályozott visszafizetési időszakán túl bejelenti a Nyelviskolának a [email protected] e-mail címre, hogy a tanfolyamot valamely okból nem tudja/nem szeretné végigjárni, a Nyelviskola egy időarányos órakreditet állít ki a Nyelvtanulónak. Ez az órakredit a kiállítástól számított egy évig egy későbbi, a Nyelviskola által szervezett IELTS Nyelvvizsga Felkészítő, illetve Kommunikációs Dopping üzleti angol tanfolyamra felhasználható, illetőleg a Nyelvtanuló által harmadik személy részére átruházható. Az időarányos órakredit számítási alapját a tanfolyamból a félbeszakítási szándéknak a [email protected] e-mail címre elektronikusan küldött bejelentésétől még hátralévő óraszámnak a tanfolyam meghirdetett összes óraszámához viszonyított aránya képezi. Az órakredit meghatározása során nem vehető figyelembe, hogy a Nyelvtanuló ténylegesen hány órán vett részt és mióta nem jár az órákra.

Egy félbeszakított tanfolyam utáni következő tanfolyamnál nem lehet a Félbeszakításra vonatkozó órakreditet és Kihagyott órákra vonatkozó órakreditet kombinálni. Részletfizetés esetén a félbeszakított tanfolyam esetében mind a három hónapra járó díjrészletet maradéktalanul be kell fizetni.

10. Csoportváltás

10.1. Ha a Nyelvtanuló bármilyen oknál fogva csoportot szeretne váltani, feltéve, hogy van hasonló tudásszintű csoport más időpontban, amely – figyelembe véve a maximum 8 fős létszámot – szabad hellyel rendelkezik, a visszafizetési garanciával járó, a 13.1. és 13.2. pontokban foglaltak szerint szabályozott 360 perc tanóráig tartó időszakon belül a Nyelviskola lehetőséget biztosít, hogy a Nyelvtanuló azt a másik csoportot kipróbálhassa.

10.2. Ha a kipróbált csoport elnyeri a Nyelvtanuló tetszését, a csoportot vezető tanár, valamint a Nyelviskola csoportváltást támogató szakmai véleménye alapján a Nyelvtanuló a tanfolyamot az új csoportban folytathatja.

11. Tanár helyettesítése

11.1. Ha szabadságolás vagy egyéb váratlan körülmény miatt az adott csoportot vezető Tanár az órát nem tudja személyesen tartani, a Nyelviskola elsődlegesen igyekszik helyettesítő Tanárt biztosítani.

11.2. Amennyiben a helyettesítés megszervezésére nincs mód, a csoportot tanító Tanár a nyelvtanulókkal előre egyeztetett másik időpontban pótórát tart.

12. Fizetési feltételek

12.1. Fizetési módozatok – az IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyam díját két módon lehet kiegyenlíteni:

 • egy összegben, előre esedékesen banki utalással;
 • havi egyenlő részletekben bankkártyával történő fizetéssel.

12 hétnél rövidebb tanfolyamok díját kizárólag egyösszegű banki utalással lehet megfizetni.

12.2. Egyösszegű fizetésre vonatkozó feltételek:

 • Egyösszegű fizetés esetén a tanfolyam teljes díját a honlapon meghirdetett jelentkezési határidőben kell banki utalással kiegyenlíteni.
 • Egyösszegű fizetés esetén, ha a befizetett tanfolyam elvégzésével a Nyelvtanuló újabb IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamra szeretne járni, a honlapon meghirdetett fizetési határidőig külön és újra kell jelentkeznie. Amennyiben fizetési határidő nincsen a honlapon feltüntetve, úgy fizetési határidő megegyezik a jelentkezési határidővel.
 • Kihagyott órákra vonatkozó órakreditek pénzügyi kezelése: Egyösszegű fizetés esetén a jelentkezéskor elektronikus számla automatikusan kerül kiállításra a tanfolyam teljes díjáról. A Nyelviskola a Tanár által vezetett online jelenléti ívében leellenőrzi a Nyelvtanuló által jelzett kihagyott órák számát és egyezőség esetén 10 munkanapon belül az eredeti számlát sztornózza, illetőleg új számlát állít ki a ténylegesen felszámított összegről.

 

12.3. Bankkártyás részletfizetésre vonatkozó feltételek:

 • Bankkártyás részletfizetés esetén a honlapon meghirdetett fizetési határidőben kell a tanfolyam első Havidíját bankkártyával (Paypallel) kifizetni.
 • A bankkártyás részletfizetés csak 12 hetes tanfolyamok esetében választható.
 • Bankkártyás részletfizetés esetén a Nyelvtanuló a Havidíjat – az egyes órákon való részvételétől függetlenül – legalább a jelentkezéskor kiválasztott tanfolyam időtartamáig, azaz legalább 3 hónapig köteles fizetni.
 • Bankkártyás részletfizetés esetén, ha a Nyelvtanuló a befizetett tanfolyam elvégzésével újabb IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamra szeretne járni, semmit nem kell tennie – ha a következő 12 hetes tanfolyam fizetési határidejében külön nem jelzi a Nyelviskola felé a [email protected] e-mail címre – a Nyelvtanuló tanfolyami előfizetése egy újabb 12 hetes tanfolyamra automatikusan meghosszabbodik, azaz a Nyelvtanuló további 3 hónapig kell a Havidíjat fizetnie.
 • Tanfolyami előfizetés lemondása – ha a Nyelvtanuló a befizetett tanfolyam elvégzésével újabb IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamra nem szeretne járni, a következő 12 hetes tanfolyam jelentkezési határidejében ezt jeleznie kell a Nyelviskola felé a [email protected] e-mail címre.
 • Kihagyott órákra vonatkozó órakreditek pénzügyi kezelése: Bankkártyás részletfizetés esetén, ha a Nyelvtanuló egy előző IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamból szeretne kihagyott órakreditet egy következő IELTS Nyelvvizsga Felkészítő Tanfolyamra érvényesíteni, a beiratkozási határidő után e-mailt küld a Nyelviskolának a [email protected] e-mail címre, melyben ezt a szándékát jelzi a kihagyott órák számának feltüntetésével. A Nyelviskola a Tanár által vezetett online jelenléti ívében leellenőrzi a Nyelvtanuló által megjelölt kihagyott órák számát és a kihagyott órákra eső pénzösszeget – maximum 360 percnyi tanóra erejéig – 10-15 munkanapon belül visszautalja a nyelvtanuló részére.

 

13. Visszafizetési garancia

13.1. Ha a Nyelvtanuló a megkezdett tanfolyamon legfeljebb 360 perc megtartott tanóra után bármely okból úgy dönt, hogy nem szeretné a tanfolyamot folytatni és e döntését a Nyelviskolának a [email protected] e-mail címre – egyösszegű átutalásos fizetés esetén a bankszámlaszáma megjelölésével – bejelenti, erre az esetre a Nyelviskola kötelezi magát arra, hogy a befizetett tanfolyami díj teljes összegét a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára 1-2 munkanapon belül, bankkártyás fizetés esetén pedig 3-10 munkanapon belül visszafizeti. A Nyelviskola a tandíj fentiek szerinti visszafizetése esetén a Nyelvtanulóval szemben tandíj jogcímén semmilyen további követelést nem támaszt.

13.2. A 360 perc tanóra 2x45 perces órabeosztásnál 4 alkalomnak, 4x45 perces órabeosztás esetén pedig 2 db alkalomnak felel meg. A 360 perc tanóráig érvényesülő visszafizetési garancia időszaka a tanfolyamnak a honlapon meghirdetett első alkalommal tartott kezdő tanóráján indul, illetve később csatlakozó esetén annak az alkalomnak az első tanóráján indul, amikor a Nyelvtanuló először lehetőséget kap a Nyelviskolától, hogy a tanfolyamon részt vegyen. Csoportváltás esetén a visszafizetési garancia időszaka annak az alkalomnak az első tanórájától indul, amikor a Nyelvtanuló először lehetőséget kap a Nyelviskolától, hogy az új csoportban részt vegyen. A visszafizetési garancia időszaka egyik esetben sem hosszabbodik meg annak a tanórá(k)nak az időtartamával, melye(ke)n a Nyelvtanuló a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz részt. A visszafizetési garancia időszakát a Nyelviskola minden tanfolyam esetében a tanfolyam elindulásáról küldött e-mailben előre pontosan meghatározza.

14. Panaszkezelés

A Nyelvtanuló a nyelvoktatással kapcsolatos panaszt [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levélben jelenthet be. Ugyanígy közölhet a nyelviskolával pozitív észrevételt is. A Nyelviskola minden ilyen panaszbejelentést kivizsgál és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy a jogos panaszokat a Nyelvtanuló legnagyobb megelégedésére orvosolja.

15. A nyelvoktatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

15.1. A szerződéskötés és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok: A szerződéskötés és teljesítés érdekében adatkezelés a folyamat több fázisában is szükségessé válhat. Amennyiben a honlap látogatója nem jelentkezik tanfolyamra, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak rá, azzal a feltétellel, hogy marketing célú hozzájárulást a Nyelviskola részére megadta. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

E-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon bárki kérdéssel fordulhat a nyelviskolához valamely tanfolyammal kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bárki bármikor jelentkezhet a meghirdetett tanfolyamra.

Kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során a személyes adat érintettje által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel befejezéséig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a nyelviskola, mint adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani, mivel az érintett adatait újabb jelentkezéskor nem kell ismételten megadni.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A szerződés teljesítése

A tanfolyamra jelentkezés alapján a nyelvoktatási szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Nyelvtanuló nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a nyelvtanuló panasszal fordult a Nyelviskolához, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Név, telefonszám, email cím, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell a panaszt megőrizni.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

15.2.    Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés:

Kezelt adatok

Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Remarketing:

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

15.3.    A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, tanfolyamra való jelentkezés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő leteltéig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése jogi kötelezettségként írja elő ezt az adatkezelést.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

15.4.    További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

15.5. A Nyelvtanuló a Nyelviskola, mint adatkezelő részére megadott személyi adataiban (e-mail, telefonszám, lakcím) beállott változásokról a Nyelviskolát mindenkor köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából származó jogkövetkezményekért a felelősség a mulasztó Nyelvtanulót terheli.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége

 

A fizetéssel, a könyveléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozók megnevezése: Számlázz.hu, PayPal, SimplePay, RTH Consulting, KRISZBRIG Kft.

 

Az Adatfeldolgozók a nyelviskolával kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.