Tematika

Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyam

 

A Kommunikációs Dopping egy beszédközpontú angol nyelvtanfolyam melynek célja, hogy felkészítse a tanulni vágyókat az angol nyelv magabiztos használatára a munka világában. Ennek módszeréül fejlesztettük ki haladó tanulókra specializált módszertanunkat.

A kommunikációközpontú órák során tanulóink olyan tematika mentén haladnak, mellyel a munkájukhoz szükséges nyelvtudásra tesznek szert. A tanfolyam tematikáját tekintve célunk volt egy olyan rendszer kialakítása, mely során:

Folyamatos fejlődési pályát biztosít tanulóink számára aktuális szintjüktől függően.

Tanulóink tudásukat mindig új ismeretekkel, készségekkel tudják fejleszteni.

A tananyag felépítése logikusan abból indul ki, hogy a tanfolyamra jelentkező tanuló milyen nyelvi szinten van.

Az (online) írásbeli és az egyik anyanyelvi tanárunkkal történő szóbeli szintfelmérő után kapunk egy képet a tanulók jelenlegi tudásszintjéről és ez alapján osztjuk be a csoportokba őket.

Jelenleg 4 szinten lehet nálunk tanulni A2, B1, B2, C1, hogy az Ön tudása alapján melyikbe tartozik, ezt az írásbeli és szóbeli szintfelmérők során határozzuk meg.

Azt szoktuk javasolni, hogy az emíltett egyes nyelvi szinteken 3-3 tanfolyamon vegyen részt a tanuló.

Ezen tanfolyamok mindegyikén külön tematika van és az alábbiakban foglaltuk össze, hogy mikről tanulhat hétről hétre adott nyelvi szinteken a Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyamra való jelentkezés esetén.

Így láthatja, hogy ha például A2-es szintű nyelvi tudással érkezik, akkor milyen tematikájú órákon vehet részt 3 különböző tanfolyamon (különböző tematikával), mielőtt a B1-es szintre léphet.

kommunikációs dopping üzleti angol nyelvtanfolyam tematika

Válaszd ki, hogy melyik szint moduljait szeretnéd megtekinteni! 

C1-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: C1-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető.”

1. Hét – Vezetés és menedzsment:

Angol nyelvű hivatalos és hétköznapi bemutatkozások megtörténte után a tanulóknak lehetőségük nyílik egymás megismerésére egy vita keretében a vezetés és menedzsmentről. Továbbá átveszik a legfontosabb angol szavakat és kifejezéseket véleményformálás témában. Ez lehetővé fogja tenni a tanulók számára a hatékony részvételt a szóbeli szituációs gyakorlatokban és a csoportos angol nyelvi vitákban adott témában.

2. Hét – Hivatalos e-mail írása angol nyelven:

Ezen a héten a tanulók átveszik a legfontosabb angol kifejezéseket és szófordulatokat, melyet angol hivatalos e-mail írásakor használnak, így elérve, hogy szinte összetéveszthetetlen legyen a tanulók angol nyelvű e-mailje egy anyanyelvi személy által írt hivatalos e-maillel. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a rövid, tömör e-mailek megfogalmazására, melyek tökéletesen összefoglalják egy hosszabb e-mail tartalmát. Mindezt egy angol hivatalos e-mail író feladaton keresztül gyakorolva, ahol össze kell foglalni egy hosszabb e-mailt bizonyos időkereten belül.

3. Hét – Startupok (innovatív nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozások):

Ezen a héten a tanulók megvitatják a startupok előnyeit és hátrányait és elsajátítják a releváns angol szókincset. Egy csoportos szituációs játék során meggyőzően kell közvetíteniük érveiket a tanulóknak, elpróbálva és átélve ezáltal egy tárgyalótermi üzlet megbeszélés és vita hangulatát, természetesen angol nyelven, anyanyelvi tanárunk facilitálásával. A hangsúly a héten szókincs bővítésén, ezek gyakorlatba való átültetésén és gördülékeny használatán lesz, melyet egy releváns cikk feldolgozása és a szituációs játék segít majd.

4. Hét – Megbirkózás a munkahelyi nyomással:

A fókusz ezen a héten szintén az adott téma megvitatásán és a releváns szókincsfejlesztésen lesz. A tanulók megtanulnak sok új angol phrasal verbs-t, idiómát és magasabb szintű hétköznapi kifejezést a témában. A munkahelyi nyomásról szóló cikkek és videók tanulmányozása után a tanulóknak mind véleményt kell alkotniuk a problémáról, valamint megoldási javaslatokat is kell tenniük. Az órák során páros, illetve csapatmunkák lesznek ezzel is növelve az angol nyelvű szóbeli interakciók mértékét.

5. Hét – Reklámok és promóciók:

Ezen a héten a cél, hogy a tanulók magasabb szintű szókincsre tegyenek szert a témában, elsősorban a melléknevek terén, ezáltal a leíró nyelvet erősítve. Képi és egyéb vizuális segédanyagok segítségével a tanulók megtapasztalhatják egy termék hirdetésének teljes folyamatát különböző csoportos feladatokon, megbeszéléseken és rövid prezentációkon keresztül. Ezáltal ekkor is erősen beszédközpontú órák lesznek, amely ráadásul nagymértékben fejleszti a leíró szókincset és a megfogalmazási képességeket angol nyelven.

6. Hét – Networking, ismerkedés, kapcsolatépítés:

Az órák témája ezen a héten arra összpontosul, hogy milyen előnyökkel jár az üzleti kapcsolatok kialakítása (karrierjük és álláskeresés során) és hogyan építhetjük hatékonyan üzleti kapcsolatainkat. Mindezeket különböző kommunikációközpontú gyakorlatokkal megismerve és elsajátítva.

7. Hét – Megbeszélések és tárgyalások haladó szinten:

A központi témája ennek a hétnek a haladó szintű megbeszélések és tárgyalások lesznek, beszédközpontú hangsúllyal. Ezen a szinten a tanulók már ismernek több mondatrészeket összekapcsoló szószerkezetet. Ezek gyors átismétlése után különböző üzleti angol témákban kell a tanulóknak komplex gondolataikat és véleményüket megfelelően közvetíteniük egymásnak. Közben az anyanyelvi tanár törekszik arra, hogy megteremtse egy nemzetközi munkakörnyezet hangulatát, segítse a tanulókat a lehető legkevesebb hibával, viszont a legtöbb bátorsággal beszélni angolul. Ez segíteni fog a tanulóknak a későbbiekben, hogy angol nyelvű munkakörnyezetben kényelmesen megállják a helyüket.

C1-es nyelvi szint – Második modul

1. Hét – Angol állásinterjú felkészülés:

Ez a hét fel fogja készíteni a tanulókat egy olyan állásinterjúra, amivel a való életben találkozhatunk. A korábbi szinteken is érintjük ezt a témát, azonban ezen a szinten, ennek a tematikának az elvégzése után mernénk azt mondani, hogy az itt megszerzett tudással 99%, hogy az angolja meg fog felelni az állásinterjún. Ha ne adj Isten mégsem sikerülne, akkor annak már nem az angol tudás az oka, mert erre ez a hét felkészít. Ezen a héten a tanulók átveszik a legfontosabb kérdéseket és felkészülnek a különböző gyakran előforduló témakörökből, ezáltal lehetővé téve, hogy magabiztosan szerepelhessenek angoltudásukkal egy állásinterjún.

2. Hét – Problémamegoldás:

A tanulók elsajátítják a szükséges szókincset és kifejezéseket, hogy a hétköznapi munkájuk során kényelmesen tudják kezelni és megoldani a felmerülő kihívásokat angol nyelven is. Különböző órai feladatokon és szituációs játékokon keresztül átbeszélnek számos probléma fajtát és az ezekre lehetséges megoldásokat.

3. Hét – Haladó szintű ismerkedés és könnyed társalgás (small talk):

Ezen a héten a tanulók olyan kifejezésekkel ismerkednek meg, melyeket használva könnyedén tudnak beszélgetésbe elegyedni és megismerkedni új emberekkel angol nyelven. Így például megtanulják, hogyan kezdeményezzenek egy beszélgetést, hogyan tartsák azt fent, illetve hogyan reagáljanak egyes válaszokra, helyzetekre. Mindezt különböző hallgatós feladaton és szerepjátékon keresztül anyanyelvi tanárunk facilitálásával.

4. Hét – Nők az üzleti életben:

Ezen téma tanulmányozása során a tanulóknak mind a hallott szövegértési, írói és kommunikációs képességeik fejlődnek. Haladó szintű feladatokkal új, szofisztikált szavakkal és idiómákkal gazdagodnak a tanulók a nők az üzleti életben témakörben. Ezen új ismeretek elmélyítése után vitákban használhatják a megszerzett tudást az, amelyek során már minimális hibával és maximális önbizalommal használhatják ezeket az óra folyamán.

5. Hét – Verseny az üzleti életben:

A fókusz ezen a héten a szókincsfejlesztésen lesz a megjelölt témakörben. A beszédközpontú órákon a tanulóknak lehetősége lesz vitákban megvédeni álláspontjukat és gondolataikat magabiztosan közvetíteni angol nyelven, használva az újonnan elsajátított angol szavakat és kifejezéseket.

6. Hét – Telefon hívások angolul haladó szinten:

Ez a téma alacsonyabb szinteken is előfordult már, azonban a feldolgozott anyagokat tekintve teljesen más lesz. Itt a korábban megszerzett angol telefonos tudás és ismeretek tökéletesítése lesz fókuszban (ezt a tudást vagy korábban nálunk B1-es és B2-es tanfolyamon sajátíthatta el vagy egyéb angol tanulmányai során, ha nincs ebben tapasztalata, az sem probléma egy kis extra szorgalommal C1-es szinten már gyorsan megragadnak az új ismeretek). Az órák során különböző hallott szövegértést fejlesztő feladatok lesznek, továbbá lehetőség lesz komplexebb témakörök megvitatására telefonon keresztül, ezzel fejlesztve angol nyelven történő telefonálási képességeiket.

7. Hét – Prezentáció haladó szinten:

Ezen a héten a tanulók tovább fogják fejleszteni angol nyelvű prezentációs készségeiket. Az órákra prezentációval kell készülni a csoport tagjainak, akitől majd visszajelzéseket fognak kapni. Mindezek során a tanulóknak figyelni kell az időkeretre (és ezáltal a beszédtempóra, mondandó hosszára), a prezentáció logikai felépítésére és a testbeszédre. Továbbá fontos a magasabb szintű szókincs használata az előadás során és a prezentációt éppen értékelő tanulók részéről a konstruktív kritika szabatos megfogalmazása. Összességében így fejlesztve az angol nyelvű prezentációs készségeket.

C1-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét - Elevator pitch álláskeresésre vagy termékeladásra szabva

Az elevator pitch egy általában 30 másodperces rövid kis előadás, beszéd, amiben eladsz egy terméket, szolgáltatást vagy akár éppen önmagad, mint munkavállalót. A név onnan ered, ha egy liftben összetalálkozol egy befektetővel, potenciális munkaadóval, akkor körülbelül 30 másodperced van neki “eladni magad” vagy termékedet. Ezen a héten a tanulók egy ilyen szituációra fognak felkészülni álláskeresésre vagy termékeladásra szabva (ez a tanár döntésétől függ). Ez feladat egyrészt előadói készségeikben fejleszti őket. Továbbá segít nekik fókuszáltan összefoglalni miért őket vegye fel egy potenciális munkavállaló (vagy miért az ő termékébe fektessenek be vagy vásárolják meg azt). Álláskeresés esetén pedig ez egy nagyon jó válasz arra a gyakori állásinterjú kérdésre is, hogy “miért Önt vegyük és ne mást?”. Mindezt természetesen angolul, felkészült anyanyelvi tanáraink segítségével.

2. Hét – Célkitűzések:

A középhaladó szintű jövőidők áttekintése utána a tanulók áttanulmányoznak egy cikket, melynek segítségével (és az újonnan megismert szókinccsel) képesek lesznek összeállítani és megfogalmazni saját jövőbeli céljaikat munkájukkal kapcsolatban. Alapvetően a hét első felében egy nyelvtanközpontú és szókincsfejlesztő óra lesz, a második felében pedig a tanulók bemutatják egy rövid prezentációban személyes munkahelyi céljaikat angol nyelven.

3. Hét – Kultúrák az üzleti életben:

A tanulók ezen a héten megvitatják a különböző országok kulturális etikettjeinek megismerésének és megértésének a fontosságát. Az órának köszönhetően eredményesen fognak tudni angolul nyilatkozni saját országuk kulturális etikettjéről és beszámolni nemzetközi kulturális környezetben tapasztalt üzleti (vagy egyéb) élményeikről.

4. Hét – Alkudozás, tárgyalás:

Ezen a héten a tanulók elsajátítják azokat a hasznos haladó szintű angol szavakat és kifejezéseket, melyekkel később könnyedén fognak tudni angol nyelven tárgyalni. Megtanulják, hogyan kell (ár)ajánlatot adni, alkudozni és megállapodásra jutni egy tárgyalás során angol nyelven. A hét végére a tanulók képesek lesznek tárgyalási szituációs feladatokban magabiztosan részt venni, beépítve a hét során megszerzett új releváns szókincset és tárgyalási technikákat.

5. Hét – Számok és statisztikák:

A tanulók elsajátítják a legfontosabb angol szavakat, kifejezéseket és szófordulatokat, hogy magas szinten és magabiztosan tudjanak számokról, statisztikákról és kimutatásokról munkahelyükön angolul beszélni, prezentálni. Az anyanyelvi tanár segítségével átveszik a közgazdaságtani és statisztikai szakkifejezéseket, valamint cikk és videós anyag segítségével fejlesztik tovább kapcsolód tudásukat.

6. Hét – Etika az üzleti életben:

Ezen a héten a tanulók az ületben való viselkedés és etikett témájával foglalkoznak. Esettanulmány vizsgálatán keresztül a tanulók elsajátítják a releváns szakmai szókincset, így képesek lesznek arra, hogy megvitassák a saját munkahelyükön milyen munkamorál, munkaerkölcs és viselkedések tapasztalhatóak.

7. Hét – Prezentáció haladó szinten:

Ezen a héten a tanulók tovább fogják fejleszteni angol nyelvű prezentációs készségeiket. Az órákra prezentációval kell készülni a csoport tagjainak, akitől majd visszajelzéseket fognak kapni. Mindezek során a tanulóknak figyelni kell az időkeretre (és ezáltal a beszédtempóra, mondandó hosszára), a prezentáció logikai felépítésére és a testbeszédre. Továbbá fontos a magasabb szintű szókincs használata az előadás során és a prezentációt éppen értékelő tanulók részéről a konstruktív kritika szabatos megfogalmazása. Összességében így fejlesztve az angol nyelvű prezentációs készségeket.

C1-es nyelvi szint – Negyedik modul

1. Hét - Kérdések és Válaszok Mestere:

A kérdések és válaszok rész egy interjú, megbeszélés vagy prezentáció során nagy kihívás lehet még az angolul jól kommunikálók számára is. Ezen a héten a tanulók olyan készségekkel gazdagodnak, amelyekkel képesek lesznek a nehezebb kérdésekre szofisztikált, jól strukturált válaszokat adni.

2. Hét – HR és toborzás felső szinten:

Ezen a héten a tanulók beszédközpontú gyakorlatokon keresztül megismerkednek egy modern HR osztály kihívásaival, alapozva a korábbi szintek hasonló témáira (részvételhez nem előfeltétel, pusztán előny a fejlődés tekintetében). Mindeközben a feladatok során interperszonális készségeiket is fejlesztve elsajátítják a témához szükséges angol szókincset, hogy később hatékonyan tudjanak a témában angolul kommunikálni kollégáikkal.

3. Hét – Feltörekvő technológiák és legújabb trendek az üzleti életben:

Ezen a héten a tanulók megvitatják a legújabb trendeket, amelyek az ő szakterületüket érintik, eközben fejlesztve a tartalomelemzési készségeiket. Ez egy nyelvtani szempontból is sokoldalú, jó átismétlő témakör, ugyanis a tanulóknak múltbéli trendeket kell összehasonlítaniuk a jelen idejű trendekkel, továbbá jóslatokba kell bocsátkozniuk a jövőre nézve.

4. Hét – Kollégák motiválása:

Komoly aktuális kihívás a cégek számára a munkaerő megtartás. A tanulók ezért a hét folyamán vállalati esettanulmányokon keresztül, különböző megoldási javaslatokat dolgoznak ki, közben tágítva jelenlegi témához kapcsolódó szókincsüket. Különböző beszédközpontú szituációs gyakorlatokon keresztül a tanultak a gyakorlatba is átültetésre kerülnek.

5. Hét – Economics:

With a focus on essential vocabulary and reported speech this lesson will give students the confidence and skills to simplify complex financial issues for effective communication. Through the discussion of engaging topics such as ‘Game Theory’, the students will have lots of opportunity to compound their understanding through practical application and role-play.

6. Hét – Ötletek prezentálása:

Az ötletek színvonalas, meggyőző és hatásos prezentálása egyre fontosabb képességgé válik, ahogy haladunk egyre feljebb a karrier lépcsőn. Ennek a hétnek a tananyaga a különböző meggyőzési technikákra fókuszál a prezentáción belül, továbbá a nehezebb nyelvtani szerkezetek hatékony és magabiztos használatának elsajátítására. A tanulóknak a hét folyamán lehetőségük nyílik üzleti ötletek kidolgozására és azok angol nyelvű prezentálására azzal a céllal, hogy üzleti ötletük befektetéshez jusson egy játékos feladat keretében.

7. Hét – Vezetői döntéshozatal felső szinten:

Ennek a hétnek az órái elegyítik a tanfolyam során korábban elsajátított készségeket és angol kifejezéseket egy jó hangulatú csoportos feladaton keresztül. A tanulóknak ki kell dolgozniuk egy üzleti ötletet, közben tárgyalniuk kell angol nyelven és vezetői szintű döntéseket hozniuk, eközben a fókusz a csapatmunkán és az eredményes angol kommunikáción lesz.

B2-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: B2-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető.”

1. Hét – Munkatapasztalatok:

A tanulók a múlt időt is átgyakorolva megbeszélik, milyen korábbi munkatapasztalataik voltak. Különböző releváns üzleti cikkeket tanulmányozva a szituációs játékok során a tanuló képesek lesznek egy magasabb szinten mesélni korábbi munkatapasztalataikról angol nyelven.

2. Hét – Hivatalos email írása:

Ezen a héten az angol hivatalos email írásával foglalkoznak a tanulók. A leggyakrabban használt középszintű kifejezéseket és szófordulatokat sajátítják el a hét során. A hét végére magabiztosan fognak tudni üzleti e-mailezést folytatni középszinten munkájuk során különféle témákban.

3. Hét – Projekt menedzsment:

A hét célja a projekt menedzsmenthez kapcsolódó leggyakoribb kifejezések elsajátítása mind szóban és írásban. Továbbá, hogy eredményesen tudjon kommunikálni a tanuló egy projekthez tartozó folyamatokról és főbb állomásokról. Mindezt az órán különböző, a szaknyelvi kifejezéseket tartalmazó feladatokon keresztül érik el az anyanyelvi tanárral.

4. Hét – Tárgyalás és alkudozás:

A tanulók ezen a héten átveszik a legfontosabb középszintű szókincset és kifejezéseket, amelyek a hatékony tárgyaláshoz szükségesek. Videókon, cikkeken és szerepjátékokon keresztül első kézből tapasztalhatják meg ezeknek a használatát, továbbá olyan tárgyalási technikákat sajátítanak el, mely a tárgyalások és alkudozások minden területén hasznosak lehetnek.

5. Hét – Statisztika és kimutatások:

A hét első felében a tanulók megtanulják, hogyan lehet értelmezni és beszélni statisztikai kimutatásokról angol nyelven, azzal a céllal, hogy munkahelyükön is magabiztosan prezentálhassanak kimutatásokat. Mindezt különböző szerepjátékokon keresztül gyakorolva, hogy önbizalmuk nőjön az erről való angol kommunikációban, közben elsajátítva az új szókincset.

6. Hét – Információs technológia:

A tanulók ezen a héten a technológia és a találmányok témájával és annak alap szókincsével ismerkednek meg. Sokat fognak beszélgetni a technológia társadalomra gyakorolt hatásáról ezen a héten, különböző cikkeket feldolgozva a témában.

7. Hét – Prezentáció:

Ezen a héten a prezentációhoz szükséges legfontosabb középszintű kifejezéseket és szófordulatokat sajátítják el a tanulók. Ezen a szinten nagyobb hangsúlyt fektetünk ezek helyes (kvázi tökéletes) nyelvtani használatára is. A tanulók ezeken az órákon mindezeket gyakorlatba is átültetik, tehát angolul kell prezentálniuk. Mielőtt azonban a csoport tanulói egymásnak prezentálnának egy, a tanár által megadott témában, előtte egy videóból és cikk áttanulmányozásából leshetnek el trükköket és készülhetnek fel a tökéletes angol nyelvű prezentációra.

B2-es nyelvi szint – második modul

1. Hét – Csapatépítő játékok és feladatok:

Az első héten a tanulók csapatépítő játékokkal fognak megismerkedni (természetesen angolul beszélve), melyek segíteni fogják őket abban, hogy egymást jobban megismerjék és magabiztosabban, több önbizalommal merjenek angolul kommunikálni az órákon a csoport többi tagjával. Így az első héten mind elméletben, mind a gyakorlatban csapatépítő játékokkal fognak a tanulók szórakozva fejlődni angolul.

2. Hét – Üzleti kultúra:

A tanulók különböző videókat és cikkeket áttanulmányozva a csoport tagjaival megbeszélik angolul, hogy a kulturális különbségek, milyen érdekes helyzeteket teremthet az üzleti életben. Az újonnan elsajátított szókincs és kifejezések begyakorlásával a tanulók képesek lesznek középvezetői szintű döntések és ötletek megvitatására, véleményük egyértelmű közvetítésére és képesek lesznek meggyőzni másokat eltérő véleményükről. Ezek elérésére szituációs játékainkat használjuk, melyek különösen jól fejlesztik a szóbeli angol kifejezőkészséget.

3. Hét – Hivatalos panaszlevél angolul:

A hét első felében a tanulók egy angol munkahelyi panaszlevelet szednek szét elemeire és elemzik ki felépítését, (melynek sok közös pontja van az angol hivatalos levél formátummal, elsősorban tartalmilag épül fel másféleképpen.) Az órák során az anyanyelvi tanárral átismétlik a módbeli segédigéket, a kötőszavakat és pár gyakran előforduló kifejezést, melyek segítenek a panaszlevél anyanyelvi szintű megfogalmazásában. Ezzel az új tudással a tanulók képesek lesznek problémáikat egyértelműen, de mégis udvarias közvetíteni. Végül az órákon történő szerepjátékok egyben lehetőséget adnak számukra arra is, hogy szemtől szemben problémamegoldó feladatokat gyakoroljanak angolul kommunikálva.

4. Hét - Csevegés, könnyed társalgás (small talk):

Ezen a héten a tanulók olyan idiómákat és gyakori angol kifejezéseket sajátíthatnak el, amelyek segítik őket a frissen megismert emberekkel való kezdeti bizalmi kapcsolat kialakításában és a könnyed társalgásba elegyedésben. Ennek elérésére különböző szituációs gyakorlatokat visznek anyanyelvi tanáraink az órára, amelyek során a megtanult kifejezéseket lehet elmélyíteni.

5. Hét – Munka külföldön:

Megnézve pár cikket és videót a tanulók képesek lesznek angolul beszélgetni a külföldi és hazai munkavállalás közti különbségekről. A hangsúly itt is a beszéden van, így ez a téma remek lehetőséget kínál a véleménynyilvánítással és érveléssel kapcsolatos szókincs felfrissítésére és elmélyítésére.

6. Hét – Telefonos hívások angolul:

Ezen a héten a tanulók középszintű, munkahelyi telefonos szituációkat gyakorolnak különböző forgatókönyvekkel. A hét végére fejlődni hallott szövegértési képességük és pár fontos phrasal verbs-szel is gazdagodni fog szókincsük. Mindezt különböző telefonos szituációs játékokon keresztül gyakorolják anyanyelvi tanárunkkal, miközben gyakran használják az újonnan elsajátított angol telefonos szókincset.

7. Hét – Munkahelyi megbeszélések:

A tanulók megtanulják a legfontosabb kifejezéseket, melyek a munkahelyi megbeszélésekhez és ülésekhez szükséges. Például átveszik, hogyan kell fogadni és bemutatni a megbeszélés résztvevőit, elősegíteni az ő véleményük kifejtését, a vitát mederben tartani ragaszkodva a napirend tartásához, valamint összefoglalni a megbeszélésen hangzottakat. A téma feldolgozása releváns cikkel és különböző szituációs gyakorlatokkal történik, mely során a tanulók hatékonyan fejlesztik angol kommunikációs képességeiket.

B2-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét – Állásinterjú kérdések angolul ismerkedéssel egybekötve:

Az első hét óráin a tanulók úgy fognak megismerkedni egymással, hogy angol állásinterjú kérdéseket gyakorolnak egymáson. A gyakorlatias, beszédközpontú óráknak köszönhetően a tanulók több önbizalommal fognak tudni feltenni és (ami talán még fontosabb) megválaszolni állásinterjú kérdéseket. A feladatokon keresztül elsajátítanak pár hasznos állásinterjú technikát és a releváns szókincsük is növekedni fog.

2. Hét – Személyes fejlődés, önfejlesztés:

Ezen a héten a tanulók személyre szabottan a saját karrierútjukról, munkahelyi felelősségi köreikről és karrier céljaikról beszélgetnek. Továbbá elkészíti mindenki a saját karrier portfolióját (korábbi tapasztalatok, munkahelyek, képességek összegyűjtése), mindezt a csoporttársakkal történő angol nyelvű beszélgetésekre alapozva, kiegészítve az anyanyelvi tanár javaslataival.

3. Hét – Viták és megbeszélések:

A tanulók a héten megismerkednek a leggyakoribb középszintű kifejezésekkel, melyek egy üzleti megbeszélésen fordulhatnak elő. Megtanulják, hogyan építsenek fel egy érvelést, közben begyakorolva a legfontosabb mondatokat logikailag összekapcsoló szavakat valamint, hogy hogyan válaszoljanak egyes véleményekre egyetértve vagy éppen egyet nem értve azzal. Ezeket különböző angol nyelvű kommunikációs gyakorlatokkal és szituációs játékokkal gyakoroljuk.

4. Hét – Kreatív gondolkodás:

Szókincsfejlesztő és vitaalapú órák várhatóak ezen a héten. A diákok együtt fognak dolgozni, hogy növeljék releváns melléknévi és határozószói szókincsüket. Meg fognak ismerkedni olyan koncepciókkal, mint a ”mind map” vagy a ”blue sky thinking”. Ezen kívül gyakorolni fogják a hétköznapi megbeszéléseket és a prezentációt, hogy a tanulók hatékonyan fejlődhessenek angol kommunikációs képességeikben.

5. Hét – Sales pitch (avagy az „értékesítési előadás”):

Ezen a héten a tanulók olyan szókincset vesznek át, mellyel könnyedén fognak megfogalmazni leíró és egyben meggyőző értékesítési szövegeket. A munka csapatban fog történni, mely fejleszteni fogja együttműködési, csapatjátékos és természetesen angol szóbeli készségeiket is. A hét végén egy értékesítési előadást (sales pitch) kell majd tartani a csoport többi tagjának angol nyelven.

6. Hét – Márkák, marketing és hirdetések:

A tanulók átveszik és begyakorolják a marketinghez és hirdetés témakörhöz tartozó leggyakrabban előforduló szavakat és kifejezéseket középszinten. Ezután képesek lesznek magabiztosan megvitatni a márkaépítés előnyeit és hátrányait. Az órák során különböző cikkek és vizuális segédanyagok kerülnek feldolgozásra, így elsajátítva a téma legfontosabb szavait és kifejezéseit.

7. Hét - Kifejezések és szófordulatuk előadáshoz, prezentációhoz:

Ezen a héten a prezentációhoz szükséges legfontosabb középszintű kifejezéseket és szófordulatokat sajátítják el a tanulók. Ezen a szinten nagyobb hangsúlyt fektetünk ezek tökéletes használatára is. Továbbá mindezek konkrét gyakorlatba átültetésére is. Mielőtt azonban a csoport tanulói egymásnak prezentálnának egy, a tanár által megadott témában, előtte egy videóból és cikk áttanulmányozásából leshetnek el trükköket és készülhetnek fel a tökéletes angol nyelvű prezentációra.

B2-es nyelvi szint – Negyedik modul

1. Hét – Ismerkedés és üzleti kapcsolatépítés haladó szinten:

Ezen a héten a tanulók átbeszélik angolul a kapcsolatépítések szerepét és célját az üzleti életben, továbbá elsajátítják a kapcsolódó angol szókincset és nyelvtant is, melyek szükségesek lesznek számukra angol nyelvi üzleti kapcsolatok építésekor és fenntartásakor.

2. Hét – PR (Public Relations) ”közönségkapcsolatok”:

A tanulók a hét órái során megbeszélik angolul, hogy jelenlegi vagy korábbi munkahelyükön ki volt a közönség (public), akikkel kapcsolatot tartottak. Valamint fejlesztik az ezen témakörhöz kapcsolódó szókincset, amely hasznos mind a PR tevékenységek tervezéséhez és közönséggel való kommunikációhoz is.

3. Hét – Technical Talk:

In the course of our work, we sometimes have to use language that is particular to our field of expertise or market sector. This session will focus on how to maintain effective communication in English in such circumstances.

4. Hét – Céges események szervezése:

Sok különböző képesség szükséges az eseményszervezéshez. Ez a hét segíteni fogja a tanulókat abban, hogy kommunikációközpontú csapatmunkán keresztül megismerjék és a gyakorlatba is átültessék a témához kapcsolódó legfontosabb angol kifejezéseket úgy, mint: tervezés, időbeosztás, delegáció, szponzoráció, csapatmunka, események promotálása és stb.

5. Hét – Problémamegoldás :

Olykor a munkavállalók és a cégvezetés nem mindenben ért egyet egy vállalkozás életében. Azonban vannak kipróbált és bevált módszerek ezen érdekkonfliktusok feloldására feloldására. Ennek a hétnek a tananyaga abban fogja segíteni a tanulókat, hogy ezen konfliktusos helyezeteket hatékonyan tudják feloldani angol nyelven is és magabiztos nyelvtudássukkal win-win szituációkat tudjanak kialakítani, elősegítve ezzel a cég hatékony és pozitív légkörű működését.

6. Hét – Piackutatás:

A piackutatás széles körben használt tevékenység a cégek esetén és mondhatni sikerességük is nagymértékben ettől függ. A tanulók a hét folyamán megismerkednek különböző módszertani megközelítésekkel és a kapcsolódó angol kifejezésekkel, mellyel képesek lesznek részt venni angol nyelvű piackutatásokban mind tervezési mind megvalósítási szempontból.

7. Hét - Vezetői döntéshozatal haladó szinten:

A tanórák ezen a héten elegyítik a tanfolyam során korábban tanult készségeket és angol szókincset egy vidám csoportos feladaton keresztül. A tanulóknak ki kell dolgozniuk egy üzleti ötletet, közben tárgyalniuk kell angol nyelven és vezetői döntéseket hozniuk, eközben a hangsúly mindvégig a csapatmunkán és a hatékony angol kommunikáción lesz.

B1-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: B1-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető.”

1. Hét – Állásinterjú felkészülés

A tanulók megismerkednek a tipikusan előforduló, leggyakoribb állásinterjú kérdésekkel. Valamint ezek magabiztos megválaszolása sem fog gondot okozni ez után a hét után. Átnézik az ehhez kapcsolódó tipikus minta válaszokat és kifejezéseket, melyeket különböző szerepjátékokon keresztül gyakorolnak.

2. Hét – Hivatalos és hétköznapi e-mailek írása:

Ezen a héten a tanulók elsajátítják a hétköznapi illetve a hivatalos email írás szabályait és ezek felépítését. Valamint különböző feladatokon keresztül begyakorolnak olyan gyakori kifejezéseket és szófordulatokat, amelyekkel bátran fognak tudni válaszolni egyszerűbb emailekre a munkájuk során.

3. Hét – Szakmák és munkahely

Ezen a héten a tanulók szakmájukról fognak beszélve tanulni. Megtanulnak mesélni arról, hogy milyen feladataik vannak munkáik során, milyen felelősségi körrel rendelkeznek, stb. Átveszik az ehhez kapcsolódó alapszókincset és kifejezéseket.

4. Hét – Üzleti utazás külföldre, angol nyelvterületre:

Olyan kifejezések és szókincs elsajátítása, mely az üzleti utak során lehet hasznos. A fókusz elsősorban kommunikáción lesz itt is, hogy a tanulók könnyedebben boldoguljanak külföldi munkakörnyezetben, megértsék az elhangzottakat és kellő szókinccsel érdemben részt tudjanak venni ilyen helyzetekben, mindezt különböző szituációs feladatokban is gyakorolva.

5. Hét – Alapvető gazdasági folyamatok elemzése:

Ezen a héten a tanulók grafikonokat és trendeket fognak szemügyre venni, hogy megtanulják ezeket sikeresen leírni, elmagyarázni a csoport többi tagjának (és később esetlegesen kollégáiknak). A gyakorlatias órák közben elsajátítják a legfontosabb szavakat és kifejezéseket, így képessé válnak arra, hogy egyszerűbb grafikonokat és kimutatásokat elemezni tudjanak angolul munkájuk során.

6. Hét – Problémák felvetése és javaslatok megvitatása:

A hét folyamán a tanulók olyan gyakran előforduló alap kifejezéseket sajátíthatnak el, melyekkel problémákat vethetnek fel és javaslatokat indítványozhatnak / vitathatnak meg például egy angol nyelvű megbeszélés során. Anyanyelvi tanárunk segítségével begyakorolják, hogyan tegyenek vagy kérjenek javaslatot, illetve arra, hogyan reagáljanak különböző módokon, mindezt izgalmas szituációs feladatokon keresztül.

7. Hét – Megbeszélések és tárgyalások angolul:

A tanulók megismerkednek a megbeszélések alapvető szókincsével, hogy képesek legyenek azokról beszélni vagy akár megszervezni és felépíteni egy tárgyalás menetét. Megtanulnak számos kifejezést a meetingek céljaival kapcsolatban, továbbá a megbeszélésekhez kapcsolódó gyakran előforduló problémákat és kérdéseket. Ehhez megvizsgálnak pár sablon megbeszélés szituációt és különböző kiscsoportos szerepjátékokon keresztül begyakorolják ezeket.

B1-es nyelvi szint – Második modul

1. Hét – Bevezetés az üzleti angolba:

A tanulók megismerkednek az üzleti angol nyelvezettel, egyáltalán azzal, hogy ez mit is takar. Megtanulnak alapvető üzleti angol szavakat és kifejezéseket különböző példákon és mondatokon keresztül. Továbbá azzal, hogy milyen stílusbeli követelményei vannak az üzleti angolnak a választékosságot, hangnemet tekintve például.

2. Hét – Angol nyelvű önéletrajz készítés:

A tanulók megismerkednek az általános brit és amerikai típusú önéletrajz készítésével mintákon keresztül. Majd ezek után a saját tapasztalataikkal önmagukra szabhatják ezt. Mindeközben elsajátítják az alapvető angol önéletrajzzal kapcsolatos szókincset.

3. Hét – Csevegés, könnyed társalgás (small talk):

Ezen a héten a tanulók megismerkednek különböző ”jégtörőkkel” = icebreaker – olyan játék vagy tevékenység, ami abban segít, hogy egy társaságban felszabadult légkört teremtsen. Továbbá beszélgetnek a kulturális különbségekről. Mindezek gyakorlása különböző szerep –és ”jégtörő” játékkal történik majd az órák során.

4. Hét – Pénzügyek:

A tanulók megismerkednek és begyakorolják a pénzügyekkel kapcsolatos szókincset. Ezek az alapvető fontosságú igéket, főneveket és szókapcsolatokat tartalmazzák a pénzügyi és banki szektorból. Az eheti órák során a hangsúly a szókincsbővítésen és természetesen a kommunikáción lesz ebben a témában.

5. Hét – Telefonhívások angolul:

Ezen héten a tanulók megismerkednek egyszerűbb üzleti telefonos helyzetekkel, forgatókönyvekkel. Fejlődnek a hallott szövegértésükben és megtanulják a kiejtés különös fontosságát ilyen szituációkban. Továbbá átveszik a leggyakrabban előforduló kifejezéseket és szófordulatokat különböző szerepjátékok során az anyanyelvi angoltanárral.

6. Hét – Kollégák és munkahellyel kapcsolatos tulajdonságok:

A tanulók megtanulnak a munkával kapcsolatos személyiségekről és karakterjegyekről beszélni. Megismerkednek az alapvető melléknevekkel, melyekkel a pozitív és negatív jellemvonásokat írhatják le. Mindezt pedig különböző szókincsbővítő interaktív feladatokon keresztül sajátítják el az órákon.

7. Hét – Prezentáció angol nyelven:

A héten a tanulók átvesznek pár alap kifejezést és szófordulatot, melyekkel el tudnak kezdeni egy prezentációt, majd pontról pontra továbbhaladni a prezentációban, végül lezárni azt. A hét végére magabiztosabban fognak tudni megtartani egy egyszerűbb prezentációt a közönség számára. Az órák során a tanulóknak egyéni prezentációval kell készülniük angolul egy, a tanár által választott témából, melyet a csoportnak fognak előadni.

B1-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét - Állásinterjú felkészülés:

A tanulók megismerkednek a tipikusan előforduló, leggyakoribb állásinterjú kérdésekkel. Valamint ezek magabiztos megválaszolása sem fog gondot okozni ez után a hét után. Átnézik az ehhez kapcsolódó tipikus minta válaszokat és kifejezéseket, melyeket különböző szerepjátékokon keresztül gyakorolnak.

2. Hét – Üzleti terv készítése:

A tanulók megismerkednek a hatékony üzleti terv készítésével egy modern munkahely számára. Gyakorlati példákon keresztül fejlesztik az angol írásbeli készségeiket, a jövő időt nyelvtanból, valamint üzleti angol szókincsüket.

3. Hét - Értékesítés:

A hét témája az értékesítés lesz, ehhez kapcsolódóan lesznek beszédközpontú feladatok. A tanulók megtanulják például, hogyan meséljék el egy terméknek/szolgáltatásnak az előnyeit. Végül egy az órán egy értékesítési előadást (sales pitch) is kell tartaniuk a kis létszámú csoport számára.

4. Hét – Tárgyalás és alkudozás:

Ezen a héten a tanulók megismerkednek a tárgyalás alapjaival angolul. Átveszik a leggyakrabban előforduló angol kifejezéseket, amelyeket az érvelés során érdemes használni a különböző tárgyalási pozíciókban angolul. A beszédtémák alapjait a tanulók saját, munkából hozott élményei fogják adni a különböző tárgyalási élményeik során szereztek.

5. Kultúra az üzleti életben:

A tanulók az órákon átveszik a jelentősebb nemzetek és nemzetiségek neveit és egyéb releváns szókinccsel bővítik tudásukat. Ezeket felhasználva és a gyakorlatba átültetve kommunikációközpontú feladatok lesznek, mely során megbeszélik néhány világhírű nemzetközi márka eredetét.

6. Hét – Innováció:

Ezen a héten a tanulók a termékinnováció és fejlesztés témakörével és szókincsével ismerkednek meg a beszédközpontú órákon. Különböző szóbeli és gondolattérképes feladatokon keresztül elsajátítják az alapvető mellékneveket és egyéb kifejezéseket, melyek hasznosak lehetnek piackutatási és termékfejlesztési feladatok esetén.

7. Hét – Prezentáció és testbeszéd:

A héten a tanulók átveszik a gyakran előforduló kifejezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy felépítsenek egy prezentációt elejétől a végéig. Továbbá érintik a testbeszéd témáját és egy feladaton keresztül ezt részletesen elemzik. A hét végére magabiztosabban fognak tudni megtartani egy egyszerűbb prezentációt bármilyen közönség számára. Az órák során a tanulóknak angol prezentációval kell készülniük egy új üzleti ötletet vagy új találmányt bemutatva a csoport többi tanulójának.

B1-es nyelvi szint – Negyedik modul

1. Hét - Üzleti kapcsolatok építése angol nyelven:

A tanulók ezen a héten megtanulják, hogyan mutassák be magukat és munkahelyüket hivatalos és nem hivatalos módon is például egy nemzetközi üzleti megbeszélés, konferencia, szakkiállítás során. Továbbá megtanulnak olyan angol kifejezéseket, melyekkel megtörhetik a jeget ismerkedési szituációkban, elkerülve ezáltal a kezdeti kínos csendeket, illetve azt is elsajátítják, hogyan folytassák a kapcsolat építését az újonnan megismert személlyel, potenciális üzleti partnerrel írott, email-es formában.

2. Hét – Munka és magánélet egyensúlya:

Cikkeken és videók tanulmányozása után a tanulók megvitatják angol nyelven, hogy mik a fontosak a mai világ üzletembereinek a munka és magánélet szemszögéből. Ehhez olyan angol kifejezéseket sajátítanak el, melyekkel hatékonyan tudják közvetíteni gondolataikat a témáról, mindezeket pedig különböző szerepjátékokon keresztül begyakorolva.

3. Hét - Csapatvezetés:

A tanulók ezen héten megismerkednek különböző vezetési stílusokkal és az ezekhez kapcsolódó angol szókinccsel és gyakori idiómákkal. Az elsajátított technikákat és szókincset a tanulók a gyakorlatba különböző csapatvezetési feladatokon keresztül teszi.

4. Hét – HR & toborzás:

Ennek a hétnek a folyamán a tanulók megtanulják a HR-hez és toborzáshoz kapcsolódó alapvető angol szavakat és kifejezéseket, mely a következő témákat foglalja magában: technikák állásra jelentkezők kiválasztására; önéletrajz áttekintése; a munkahelyi üres pozíciók feltöltésének kihívásai és stb. Mindezekhez az órák során angol nyelvű cikkeket, hallott szövegértési feladatokat és különböző szerepjátékokat használunk, hogy növeljük a tanulók tudását és nem mellesleg önbizalmát is az üzleti élet ezen területén.

5. Hét - Elemzések & analítika:

Különböző cikkeket és tananyagokat használva a tanulókat bevezetjük az elemzések rejtelmeibe középfokú szinten. Ezen hét órái által képesek lesznek értelmezni és elmagyarázni különböző grafikonokat és kimutatásokat angol nyelven, melynek nagy hasznát vehetik saját szakterületükön.

6. Hét – Új technológiák:

TED videók és további releváns anyagok felhasználásával a tanulók megismerkednek a technológiához kapcsolódó alapvető angol kifejezésekkel. Majd ezeket a gyakorlatba ültetik különböző beszédközpontú szituációs gyakorlaton keresztül, közben megvitatva, hogyan lehetne ezeket az új technológiákat alkalmazni egy modern munkahelyen.

7. Hét – Vezetői döntéshozatal:

Ennek a hétnek az órái elegyítik a tanfolyam során korábban tanult készségeket és angol szókincset egy vidám csoportos feladaton keresztül. A tanulóknak ki kell dolgozniuk egy üzleti ötletet, közben tárgyalniuk kell angol nyelven és vezetői döntéseket hozniuk, eközben a hangsúly mindvégig a csapatmunkán és a hatékony angol kommunikáción lesz.

A tanfolyamok tematikáját 4 különböző szinten tekintheti meg (A2, B1, B2, C1). Továbbá minden szinthez 4 különböző modul tartozik, melyből a következő szintre lépéshez 3-at kell elvégezni azért, hogy tanulóinknak fokozatos és témákban változatos fejlődési lehetőséget biztosíthassunk tanfolyamaink során.

Így összesen 12 különböző témájú és tematikájú tanfolyamon lehet részt venni a 4 nyelvi szinten. A továbbiakban heti bontásban tekintheti meg milyen tartalmú órákkal várjuk a tanulni vágyókat.

A2-es nyelvi szint – Első modul

Bár a Kommunikációs Dopping alapvetően egy beszédközpontú nyelvtanfolyam – azonban A2-es szinten szükséges az alapvető nyelvtani készségek lefektetésére több hangsúlyt fektetni, így az A2-es szint tematikájában több nyelvtani gyakorlatot fog találni, míg a magasabb szinteken egyre kevesebbet.

Továbbá az A2-es szinten előfordulhat, hogy kétnyelvű, azaz magyar és angol nyelvet is anyanyelvi szinten beszélő tanára lesz – amennyiben jelentkezne a tanfolyamra – míg a magasabb (B1, B2, C1-es) szinteken csakis angol anyanyelvi tanárok lesznek.

Jelentkezés esetén az Ön jelenlegi angol nyelvi szintjének megállapítása írásbeli és szóbeli szintfelmérő alapján fog történni.

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: A2-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető.”

1. Hét – Bemutatkozás és szakmák ismertetése:

A tanulók ezen a héten begyakorolják a bemutatkozást (szakmai szempontból) angol nyelven, mely rengeteg helyzetben hasznos lesz már ezen a szinten is vagy akár a későbbi angol állásinterjú szituációk során (lásd: B1, B2, C1-es szintű tematikáknál).

2. Hét – Munkahelyi feladatok és munkahely leírása:

Az eheti tananyagban a tanulók megtanulják, hogyan mutathatják be munkahelyüket, mindeközben elsajátítva olyan gyakori alapvető angol szókapcsolatokat, melyekkel munkahelyi feladataikat ismertethetik. Ezekhez vegyesen használva beszédközpontú gyakorlatokat, illetve feladatlapokat is a szókincsfejlesztéshez.

3. Hét – Email írás alapjai angol nyelven

Ezen héten tanulók megtanulják a hivatalos email írás alapjait. Átveszik, hogy hogyan épül fel egy email, továbbá az ehhez kapcsolódó leggyakrabban használt angol szavakat és kifejezéseket, mindezt gyakorlati példákon keresztül.

4. Hét – Marketing, reklámok és melléknév fokozás:

Fókusz a marketinggel és reklámokkal kapcsolatos angol szókincs és kifejezések elsajátításán úgy, hogy közben ezen a témán keresztül a tanulók átveszik a melléknév fokozást. Ezen a héten a beszédkészség fejlesztése mellett erősebben jelenik meg a nyelvtani ismeretek fejlesztése.

5. Hét – Sikeres üzletemberek és egyszerű múlt idő átvétele:

Ezen a héten a tanulók sikeres üzletemberek életét fogják megnézni, erről angolul beszélgetni és mindeközben alapvető gazdasági angol szókincsüket fejleszteni. Továbbá átveszik az egyszerű múltat az angol igeidők közül és különböző kommunikációs gyakorlatokon keresztül mélyítik el ezt.

6. Hét – Trendek, előrejelzések és jövő idő:

A tanulók a hét során jövőbeli trendekről, a gazdaságot érintő előrejelzésekről fognak beszélgetni angolul, megtanulva az ehhez kapcsolódó szókincset, illetve begyakorolva a jövő idő magabiztos használatát.

7. Hét – Véleménynyilvánítás és kérdezés megbeszéléseken:

Ezen a héten a tanulók szerepjátékokon keresztül üzleti megbeszéléses szituációkat fognak gyakorolni kezdő szinten, ezzel megtanulva hogyan fejezzék ki véleményüket angolul egy témával kapcsolatban, továbbá a kérdésfeltevést is elmélyítve ezen helyzetgyakorlatok kapcsán.

 

A2-es nyelvi szint – Második modul

1. Hét – Üdvözlések és könnyed társalgás - small talk:

A tanulók ezen a héten begyakorolják pár kezdőbb szintű kifejezéssel, hogyan üdvözöljék egymást találkozáskor, valamint azt is, hogy hogyan érdemes ilyenkor egy könnyed társalgásba (small talk) belekezdeni és azt lefolytatni, mindezt különböző szituációs, beszélgetős gyakorlatokon keresztül angol nyelven.

2. Hét – Munkahelyi feladatok:

Az órák során a tanulók megtanulnak beszélni a munkahelyükön előforduló mindennapi feladataikról. Mindeközben pedig nyelvtan tekintetében tökéletesítik az angol jelen idő használatát különböző gyakoriságot kifejező időhatározó szavak használatával.

3. Hét – Problémamegoldás személyesen és telefonon:

Az eheti órákon a tanulók problémák kezelésével és megoldásával fognak foglalkozni angol nyelven. Ez magába foglalja mind személyes, mind telefonos szituációk gyakorlását, továbbá a szükséges angol szavak és kifejezések megtanulását.

4. Hét – Foglalás és időpont egyeztetés:

Ezen héten a tanulók interaktív szituációs gyakorlatokon keresztül megtanulják, hogyan foglaljanak le például üzleti útra repülőjegyet vagy egy hotel szobát, illetve hogyan egyeztessenek le különböző részleteket, mint például egy időpontot megbeszélés céljából.

5. Hét – Üzleti reggeli / ebéd / vacsora szituációk angol nyelven:

A tanulók ezen a héten üzleti reggeli / ebéd / vacsora szituációkat fognak gyakorolni, mely során megtanulják hogyan kommunikáljanak étteremben a pincérrel, hogyan rendeljenek italokat és ételeket. Továbbá egy kis small talk is előkerül mindeközben angol nyelven, mellyel jó hangulatú társalgást tarthatnak fent egy ilyen alkalom során ügyfeleikkel és partnereikkel.

6. Hét – Értékesítési prezentáció és egyszerű múlt

Ezen a héten a tanulók elsajátítják azt a kulcsfontosságú alapszókincset, mellyel képesek lesznek prezentálni kezdő szinten egy terméket. Ezenfelül mindezen prezentációs gyakorlatok mellett és közben elmélyítik az egyszerű múlt angol igeidőt is.

7. Hét – Tárgyalás és vita kezdő szinten

A tanulók megismerkednek a tárgyalás és vitahelyzetek kezdő angol kifejezéseivel, továbbá felhasználják és begyakorolják az új szókincset a csoporttársakkal kreált különböző szituációs helyzetekben az anyanyelvi angol tanár irányításával.

 

A2-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét – Szakmai bemutatkozás és angol névjegykártya összeállítása:

Ezen a héten a tanulók elsajátítják, hogyan mutatkozzanak be és mutassák be szakmai hátterüket angolul. Ezek elsajátítása különböző szituációs gyakorlatokon keresztül történik, illetve az órák során összeállítják saját angol nyelvű névjegykártyájukat is. Nyelvtani szempontból a kijelentő és kérdő mondatok kerülnek rövid átismétlésre a hét során.

2. Hét – Csapatmunka és csapatépítés:

Az órák során a tanulók megtanulnak csapatként dolgozni és közben átveszik, hogy milyen készségek és képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki jó csapatjátékos legyen. Ezek gyakorlása szerepjátékokon és különböző csapatépítő játékokon keresztül történik.

3. Hét – Termék leírása és bemutatása mini prezentáció keretében:

Ennek a hétnek az óráin a tanulók különböző melléknevekkel és határozószavakkal fogják fejleszteni üzleti angol szókincsüket azért, hogy képesek legyenek termékekről / szolgáltatásokról beszélni és ezeket egymással összehasonlítani angol nyelven. Az elsajátított új angol szókincset felhasználva egy mini prezentációt is tartani fognak a tanulók az órák alatt bemutatva egy terméket a csoport tagjainak.

4. Hét – levélírás hétköznapi, nem hivatalos hangnemben:

A tanulók a hét folyamán megismerkednek a levélírás alapvető rejtelmeivel, így egy hétköznapi, nem hivatalos hangnemű levelet fognak írni angolul egy képzeletbeli üzleti útról családtagjuknak. Ehhez megtanulják a levélíráshoz szükséges alapvető angol kifejezéseket és a levél felépítését is átveszik.

5. Hét – Vásárlás angolul:

A hét órái során a tanulók begyakorolják, hogyan vásároljanak és rendeljenek termékeket angol nyelven. Az órákon a hangsúly elsősorban a kapcsolódó szókincs bővítésén lesz, illetve nyelvtani szempontból a megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveken. Mindezek begyakorlása pedig különböző szerepjátékokon keresztül fog történni.

6. Hét – Telefonhívások alap szinten

A tanulók a héten telefonálási képességeiket fogják fejleszteni azért, hogy képesek legyenek egyszerűbb beszélgetéseket lefolytatni telefonon a munkájuk során. Ehhez elsajátítják az alapvető angol kifejezéseket és a leggyakoribb szófordulatokat, melyeket különböző szituációs gyakorlatokban mélyítenek el.

7. Hét – Megbeszélések

Ennek a hétnek az órái folyamán a tanulók megtanulnak számos alapvető angol kifejezést, melyeket megbeszélések során használhatnak az órai szerepjátékokban, majd később a munkájuk során.

 

A2-es nyelvi szint – Negyedik modul

1. Hét – Bemutatkozás és a jelenlegi állásának / fő tevékenységének bemutatása:

A tanulók megtanulják, hogyan mutassák be magukat, továbbá jelenlegi állásukat (vagy aktuális tanulmányaikat). A nyelvtant tekintve a hangsúly az alapvető igék helyes használatának elsajátításán lesz, melyek begyakorlása különböző társalgási és ismerkedési szerepjátékokon keresztül történik.

2. Hét – Időbeosztás és időgazdálkodás

Ezen a héten a tanulók a munka és magánélet egyensúlyának témáját vitatják meg angolul, valamint különböző módszereket, ahogyan az idejüket osztják be a hétköznapokban. Az egyik feladatuk során például prioritásokat kell felállítaniuk és döntéseket kell hozniuk, így gyakorolva a melléknévfokozást és összehasonlítást angolul.

3. Hét – Rendezvényszervezés:

Üzleti események szervezése lesz ezen a héten a téma, amit a tanulók át fognak venni. Ezek során a rendezvényszervezés különböző fázisaival kapcsolatos angol szavakat és kifejezéseket sajátítják el, továbbá az időrendi sorrendet kommunikáló szavakat is. Végül mindezt egy szerepjáték keretében csapatban dolgozva gyakorolják be a hét anyagát.

4. Hét – Utazás a munkába:

A tanulók ezen a héten megismerkednek a munkába járással kapcsolatos új szókinccsel és angolul beszélgetve megvitatják a témában releváns kulturális szokásokat, mindeközben különböző, új mellékneveket megtanulva. Illetve az angol nyelvű telefonálást is gyakorolni fogják a témán keresztül.

5. Hét – Ismerkedés és üzleti kapcsolatépítés:

A hét folyamán a tanulók megvitatják angolul az ismerkedés és üzleti kapcsolatépítés terén történő változásokat. Megtanulják, hogyan meséljenek tapasztalataikról és képességeikről, közben begyakorolva az angol folyamatos jelen időt, továbbá elsajátítják, hogy írjanak egyszerűbb (fél)hivatalos email-eket újonnan megismert személyeknek, potenciális üzleti partnereknek.

6. Hét – Üzleti ötlet bemutatása bevezető szinten

A tanulók megtanulják, hogy hogyan mutassanak be egy üzleti ötletet egyszerűbb angol prezentációs kifejezésekkel. Továbbá a tanfolyam során átismételt nyelvtani szerkezeteket is használni fogják üzleti ötletek generálására, az angol nyelvű prezentáció összerakására és előadására.

7. Hét – Állásinterjú szituációs gyakorlatok angol nyelven

Már ezen a szinten is téma lesz az angol állásinterjú bevezető szinten, azonban nem szeretnénk zsákba macskát árulni, ez még sajnos nem lesz elég egy sikeres állásinterjúhoz. Viszont ez a hét kiváló alapozás a későbbi B1, B2, C1-es szintű modulokra. A tanulók ezen a héten szerepjátékokon keresztül átbeszélik a gyakoribb állásinterjú kérdéseket, megtanulna kérdéseket feltenni és ezeket részletesen kifejtve megválaszolni a témában.