Tematika

Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyam

 

A Kommunikációs Dopping egy beszédközpontú angol nyelvtanfolyam melynek célja, hogy felkészítse a tanulni vágyókat az angol nyelv magabiztos használatára a munka világában. Ennek módszeréül fejlesztettük ki haladó tanulókra specializált módszertanunkat.

A kommunikációközpontú órák során tanulóink olyan tematika mentén haladnak, mellyel a munkájukhoz szükséges nyelvtudásra tesznek szert. A tanfolyam tematikáját tekintve célunk volt egy olyan rendszer kialakítása, mely során:

Folyamatos fejlődési pályát biztosít tanulóink számára aktuális szintjüktől függően.

Tanulóink tudásukat mindig új ismeretekkel, készségekkel tudják fejleszteni.

A tananyag felépítése logikusan abból indul ki, hogy a tanfolyamra jelentkező tanuló milyen nyelvi szinten van.

Az online írásbeli és az egyik anyanyelvi tanárunkkal történő szóbeli szintfelmérő után kapunk egy képet a tanulók jelenlegi tudásszintjéről és ez alapján osztjuk be a csoportokba őket.

Jelenleg 4 szinten lehet nálunk tanulni “Bridge to Business (B to B)”, B1, B2, C1, hogy az Ön tudása alapján melyikbe tartozik, ezt az írásbeli és szóbeli szintfelmérők során határozzuk meg.

Azt szoktuk javasolni, hogy az emíltett egyes nyelvi szinteken 3 turnusban vegyen részt a tanuló mielőtt a következő szintre lép.

Ezen turnusok mindegyikén külön tematika van és az alábbiakban foglaltuk össze, hogy mikről tanulhat hétről hétre adott nyelvi szinteken a Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyamra való jelentkezés esetén.

Így láthatja, hogy ha például B1-es szintű nyelvi tudással érkezik, akkor milyen tematikájú órákon vehet részt 3 különböző turnusban (különböző tematikával), mielőtt a B2-es szintre léphet.

kommunikációs dopping üzleti angol nyelvtanfolyam tematika módszertan tananyag

A tanfolyamok tematikáját 4 különböző szinten tekintheti meg (Bridge to Business, B1, B2, C1). Továbbá minden szinthez 3 különböző modul tartozik, melyből a következő szintre lépéshez hármat érdemes elvégezni azért, hogy tanulóinknak fokozatos és témákban változatos fejlődési lehetőséget biztosíthassunk tanfolyamaink során. Így összesen 12 különböző témájú és tematikájú tanfolyamon lehet részt venni a 4 nyelvi szinten.

A lentebb megtalálható modulok szinten belül nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető.

Továbbá fontos, hogy a modul nem választható, azt a nyelviskola jelöli ki a csoport összetétele alapján, hiszen így tudjuk biztosítani, hogy a csoportban mindenki olyan tananyagot vegyen, melyet még a többi tanuló sem vett, abból adódóan, hogy legtöbben folytatják a tanfolyamot és már korábban átvettek egyes modulokat.

A továbbiakban heti bontásban tekintheti meg milyen tartalmú órákkal várjuk a tanulni vágyókat.

 

Válassza ki, hogy melyik szint moduljait szeretné megtekinteni! 

C1-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: C1-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető, továbbá a modul nem választható, azt a nyelviskola jelöli ki a csoport összetétele alapján.

1. Hét – Networking, hogyan építsünk üzleti kapcsolatokat

A hét tanyaga arra fókuszál, hogy milyen előnyökkel jár az üzleti kapcsolatok kialakítása és hozzájárul ezen a területen fontos készségek fejlesztéséhez. A tanulóknak lehetőségük lesz megtárgyalni karrierjük során szerzett tapasztalataikat, tanácsokat adni egymásnak és kapcsolatépítési képességeiket gyakorolni tanulótársaikkal.

2. Hét – Hivatalos és informális e-mail írása angol nyelven:

Ezen a héten a tanulók átveszik a legfontosabb angol kifejezéseket és szófordulatokat, melyet angol hivatalos és informális e-mail írásakor használnak, így elérve, hogy szinte összetéveszthetetlen legyen a tanulók angol nyelvű e-mailje egy anyanyelvi személy által írt hivatalos e-maillel. Ehhez több email is elemzésre kerül és különböző módszereket néznek meg, ezen felül lesz lehetőségük a konferencia hívások gyakorlására is.

3. Hét – Munkahelyi stresszkezelés

Cikkeken és videókon keresztül a tanulók olyan társalgási témákat kapnak, amelyek alapján ki kell fejteniük véleményüket a témában és tanácsokat is kell adniuk egymásnak stresszkezelésre, mindeközben elsajátítva hasznos érvelési technikákat és az ehhez kapcsolódó magas szintű nyelvtani struktúrákat.

4. Hét – Startupok (innovatív nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások):

A fókusz ezen a héten a kommunikáción és szókincs fejlesztésén lesz, átbeszélve azokat a kihívásokat, amelyekkel egy startupnak szembe kell néznie. A tanulók elemezni fogják, hogy egyes startupok miért lesznek sikeresek, mások miért buknak el. Ezen felül lehetőségük lesz előadni saját vállalkozási ötletüket befektetők számára egy szimulációs gyakorlatban, ezáltal is gyakorolva a prezentálást.

5. Hét – Vezetés és management

Mi tesz valakit jó vezetővé? Milyen képességek birtokában vannak a sikeres vezetők? Ennek a hétnek az óráin a tanulók hasznos angol kifejezéseket sajátíthatnak el a hatékony vezetéshez. Továbbá jelenlegi vezetői képességeiket képességeiket tesztelhetik egy kihívásokkal teli csoportos feladat során.

6. Hét – Reklámok és hirdetések

A tanulók ezen a héten véleménykifejtő képességeiket fejlesztik majd a reklámok témáján keresztül, megvizsgálva azokat, majd elmagyarázva és megvitatva, hogy egyes hirdetések miért jók vagy miért rosszak, miért működnek vagy éppen miért kontraproduktív, közben gyakorolva komplex témák és gondolatok érthető elmagyarázását angol nyelven.

7. hét - Assessment Centre (értékelő központ)

Ezen a héten a tanulók kipróbálhatják magukat egy állásinterjú szitációban egy, a multiknál bevett módszerként alkalmazott assessment centre keretében. Ennek keretében egy izgalmas állásra fognak pályázni, ahol a sikeres felvételhez szükséges lesz számukra az előző hetekben tanult angol nyelvtan és szókincs aktív használata, ezáltal elmélyítve a megszerzett új tudást.

8. hét - Munkahelyi együttműködés és beszámolás

Interaktív feladatok és coaching által a tanulók a képessé válnak beszámolók tartására angol nyelven hétköznapi munkahelyi szituációkon keresztül gyakorolva. Mindehhez magas szintű angol nyelvtani szerkezeteket is aktívan használniuk kell a hét órái során.

9. hét - Fordítás

Ezen a héten a tanulók magyarról angolra fognak fordítani üzleti témakörökben, mely során megbeszélik azokat a kihívásokat és nehézségeket, amellyel egy hivatásos fordítónak kell szembenéznie, továbbá a rejtett jelentések fontosságát az üzleti angolban. Egy sor szórakoztató gyakorlaton keresztül lehetőségük lesz a fordítást gyakorolni és ezáltal hatékony fordítóvá vállni.

10. hét - Üzleti szerződések és szerződési feltételek

Sokak számára az egyes szerződések megfogalmazása túlságosan nehézkes és összezavaró lehet. Nyelvtani szempontból a prepozíciókra és a feltételes módra fókuszálva a tanulók ezen a héten megtanulják, hogyan értelmezzenek nehéz nyelvezetű szerződéseket angol nyelven, hogyan találják meg és zárják le a kiskapukat, hogyan állítsanak fel támadhatatlan szerződésbeli szabályokat és végül lehetőségük lesz arra is, hogy a saját szerződéses megállapodásukat is felvázolják.

11. Hét - Diplomáciai kapcsolatok

A tanulók ezen a héten a nemzteközi üzleti kapcsolatok, az adózás és a tárgyalás témáin keresztül valós nemzetközi problémákat fognak megvitatni, mindeközben megismerve új, hasznos angol kifejezéseket, hogy képesek legyenek átbeszélni összefüggéseket a magán és az állami szektor között a Brexit és az EU vonatkozásában.

12. Hét - Prezentáció angol nyelven

Ezen a héten a tanulók tovább fogják fejleszteni prezentációs készségeiket angol nyelven. Ezek során figyelniük kell az idővel való gazdálkodásra, a prezentáció megfelelő felépítésére, testbeszédre és szofisztikált, magasabb szintű angol nyelvhasználatra. Ehhez egy prezentációval kell készülniük, amit elő kell adniuk a csoport többi tagjának és ezen felül még a megfogalmazott konstruktív kritikákra és kérdésekre is reagálniuk kell érdemben.

C1-es nyelvi szint – Második modul

1. Hét – Small talk és társalgás a munka világában

A tanulók ezen a héten olyan magasabb szintű kifejezéseket és párbeszéd technikákat sajátítanak el, amelyekkel képesek lesznek szofisztikált angol nyelvű ismerkedő társalgásra. Olyan szókincset fognak elsajátítani, melyeket használva könnyedén tudnak beszélgetésbe elegyedni és megismerkedni például potenciális üzleti partnereikkel egy konferencia során. Így például megtanulják, hogyan kezdeményezzenek egy beszélgetést, hogyan tartsák azt fent, illetve hogyan reagáljanak egyes válaszokra, helyzetekre. Mindezeket különböző hallott szövegértést gyakorló feladatokon és szituációs játékokon keresztül gyakorlohatják be anyanyelvi tanárunk facilitálásával.

2. Hét – Hatékony kommunikáció

Különböző hallott szövegértés gyakorlatokon keresztül a tanulók sokféle angol akcentussal kell megbarátkozniuk az eheti órákon azért, hogy fejlesszék képességeiket ezen a területen és végül olyan technikákat is megtanulnak, amelyekkel ezt a képességüket eredményesen hasznosíthatják hétköznapjaikban. Ezen felül több beszédközpontú feladat is lesz az órákon, ahol a tanulók azt vitathatják majd meg, hogy hogyan fejlesztheti egy cég munkavállalóinak kommunikációs készségeit, illetve mi tesz valakit jó kommunikátorrá (jól kommunikáló személlyé).

3. Hét – Munkahelyi egyenlőség

Angol kommunikáció mellett is sokféle készséget gyakorló hét lesz ez a tanulók életében ezen aktuális téma körül. Itt lehetőség lesz a korábbi órákon tanultak elmélyítésére is érdekfeszítő témák megvitatása közben, mindezt természetesen angolul. Ezeknek a típusú angol beszédfejlesztő óráknak ezen a szinten az is a célja, hogy a tanár segítségével a tanulók minimalizálják nyelvi hibáikat és általánosagban pedig növeljék önbizalmukat, ha angol nyelvű beszélgetésekre kerül a sor.

4. Hét – Üzleti lehetőségek vizsgálata

Hogyan azonosíthatjuk a következő nagy üzleti lehetőséget? Hogyan mérhetjük fel az üzleti potenciált egy lehetőségben? Ezen a héten a tanulók ezekkel a kérdésekkel fognak foglalkozni táblázatok és grafikonok vizsgálatán keresztül. Mindeközben különféle angol igeidőket kell használniuk, hogy hatékonyan prezentálhassák az információkat és azokat megfelőlen el is tudják magyarázni az izgalmas csoportmunkák során.

5. Hét – Problem Solving

Good problem solver’ is a common trait in CV’s but how do you know if you are or aren’t? In this lesson we focus on team work and communication as students solve a series of problems both practical and interpersonal. With a focus on useful mediation techniques, this interactive lesson allows students to assess their strengths and weaknesses in English.

6. Hét – Competition

Focusing on the competitive nature of business, students will learn useful idioms, phrases and stratergies to structure arguments. Referencing case studies of real legal cases, students will be able to develop their English in debate and improve their communication skills through discussion.

7. Hét – Assessment Centre

An opportunity to practice your job interview technique in our very own assessment centre. Students will be applying for an exciting job opportunity, with a chance to use and review the grammar and vocabulary developed in the previous six weeks.

8. Hét – Pricing and Estimation

How do we put a value on something? How would you evaluate the worth of a company? In this lesson we look at useful adverbials and word stress to analyse data and present ideas. Students will have the opportunity to dive into the psychology behind pricing and the English attached to it.

9. Hét – Environmental Issues

In a wide-ranging discussion-based lesson, students will have a chance to discuss and debate environmental issues in business. Building on the previous lesson with a focus on conditionals and infinitives, students will have the chance to structure reports and develop short presentations.

10. Hét – Influence and Persuasion

With a focus on the world of influencers and sales techniques, we discuss how individuals gain influence and how this can be transferred into the workplace. Through useful phrases, grammatical patterns and pronunciation, students will have the opportunity to practice persuasive techniques and become influencers themselves.

11. Hét – Consulting

This lesson focuses on expressing expertise with key vocabulary and referals. Utilising grammatical tenses effectively students will be practicing how to demonstrate their know-how in English so that they can better communicate with native speakers.

12. Hét – Executive Decision Making

This lesson compounds the key skills and vocabulary developed throughout the course through a fun team based activity. Students will be required to develop a concept, negotiate and make executive decisions with an emphasis on teamwork and effective communication.

C1-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét - Interviews

Students have the opportunity to orientate themselves to the course and practice job interview techniques. Taking on roles of both interviewer and interviewee, the group will have the opportunity to learn more about each other and practice this essential skill in English communication.

2. Hét – Goal Setting

With a focus on future tenses, this lesson explores the ways in which we use these grammar patterns in Business English. Going beyond the standard grammatical rules, we look at ways to recalibrate goals and read into subtext.

3. Hét – Culture in Business

In this lesson we take a look at International business and the cultural differences that can affect understanfing. Students will learn to identify different phrases and meanings used by L2 English speakers. Students will also have an opportunity to practice listening to international accents and develop their understanding.

4. Hét – Alkudozás, tárgyalás:

Ezen a héten a tanulók elsajátítják azokat a hasznos haladó szintű angol szavakat és kifejezéseket, melyekkel később könnyedén fognak tudni angol nyelven tárgyalni. Megtanulják, hogyan kell (ár)ajánlatot adni, alkudozni és megállapodásra jutni egy tárgyalás során angol nyelven. A hét végére a tanulók képesek lesznek tárgyalási szituációs feladatokban magabiztosan részt venni, beépítve a hét során megszerzett új releváns szókincset és tárgyalási technikákat.

5. Hét – Statistics

Focusing on useful vocabulary and grammatical accuracy, this lesson assists students with interpreting and reporting charts, graphs and statistics. Through case studies of the tourism sector the students will be able to identify real trends and patterns and present them in a business environment.

6. Hét – Ethics

Debating and structuring arguments is an essential skill for anyone who is passionate about their work. In this week students have the opportunity to develop their phrasing and strategy when using English to discuss complex issues.

7. Hét – Assessment Centre

An opportunity to review everything we covered in the course in our very own assessment centre. Students will be applying for an exciting job opportunity, with a chance to use and review the grammar and vocabulary developed in the previous six weeks.

8. Hét – Research & Development

R&D is at the forefront of innovation in business, but do businesses allocate enough energy into this process? In this lesson we look at the necessary skills required for scaling and drafting an R&D project. Focusing on project management skills and effective communication.

9. Hét – Managing Uncertainty

Nothing is certain in business and in this lesson we develop ways to manage that uncertainty. Through useful phrases and idioms students can develop their ability to advise and inform. By encountering complex business scenarios the group will have the ability to express opinion and manage the unmanagable.

10. Hét – Fiscal Controlling

Whilst the financial department may not be the most glamorous aspect of your company, it is undoubtedly one of the most important. In this lesson students will be discussing resource management and the initiatives implemented by international companies. With an emphasis on decision making and justification, the group will be expanding their management skills into unfamiliar territory.

11. Hét – Legacy Planning

Often, the most difficult aspect of any management role is entrusting responsibility to another party. How do we do this on a company-wide scale? How can a business ensure that its standards and practices will be sustained when they focus on other areas? In this lesson, students will have the opportunity to incorporate everything they have practiced in the course.

12. Hét – Prezentáció haladó szinten:

Ezen a héten a tanulók tovább fogják fejleszteni angol nyelvű prezentációs készségeiket. Az órákra prezentációval kell készülni a csoport tagjainak, akitől majd visszajelzéseket fognak kapni. Mindezek során a tanulóknak figyelni kell az időkeretre (és ezáltal a beszédtempóra, mondandó hosszára), a prezentáció logikai felépítésére és a testbeszédre. Továbbá fontos a magasabb szintű szókincs használata az előadás során és a prezentációt éppen értékelő tanulók részéről a konstruktív kritika szabatos megfogalmazása. Összességében így fejlesztve az angol nyelvű prezentációs készségeket.

C1-es nyelvi szint – Negyedik modul

Week 1 - Q&A Mastery

Whether they are at the end of a presentation or just part of the weekly stand up meeting, Question and Answer sessions can be tough to deliver in English. In this lesson, students get a chance to get to know their classmates in detail, whilst practing techniques to master any difficult question.

Week 2 - HR & Recruitment

Looking at the vocabulary and phrasing of this sector, students have the opportunity to sit in the recruiters chair and take part in the recruitment process. With a focus on the methodology and reasoning of a HR department, students will have the opportunity to analyse CVs and observe interviews.

Week 3 - Developing Markets

Identifying potential in a developing market requires an understanding of what had happened in the past, what has been happening up to now and what will be happening in the future. In this lesson students will be analysing an established market and drawing comparisons to their own fields through use of the perfect tense.

Week 4 - Motivating Colleagues

In this lesson we look at ways to get the most out of your team and how employee motivations have changed over the years. With practice using mixed conditionals, students will be identifying and developing ways to motivate a workforce.

Week 5 - Economics

With a focus on vocabulary and discussion, students will be examing how we can visualise and express complex systems like economics. Students will have a chance to form their own metaphors and better communicate the complex processes in their line of work.

Week 6 - Pitching Ideas

Focusing on structure and stratergy, students will recieve coaching on ways to pitch their ideas in a multitude of situations. By developing their comprehension and communication skills, students can apply these techniques in their day to day lives, whether they are suggesting a new idea for the office or asking their boss for a promotion.

Week 7 - Assessment Centre

An opportunity to review everything we covered in the course in our very own assessment centre. Students will be applying for an exciting job opportunity, with a chance to use and review the grammar and vocabulary developed in the previous six weeks.

Week 8 - Data Analysis

Identifying trends and simplifying large amounts of data can be a crucial skill in any field. In this lesson we will be focusing on ther terminolgy of graphs and spreadsheets and looking at ways we can apply this data to support our ideas.

Week 9 - Instruction & Processes

Giving clear instructions and describing a process can be difficult task, especially when others may have a differing interpretation. In this lesson we focus on ways to clearly explain complex tasks through conjuctive phrasing and word order. Students will have an opportunity to practice discussing their own field related processes and reasoning.

Week 10 - Conceptualisation & Design

Formulating ideas and communicating them so your audience sees them in exactly the same way as you is a difficult task in any language. In this lesson students will have the chance to conceptualise both concrete and abstract designs and communicate them effectively using focused grammar and advanced adjectives.

Week 11 - Mindful Management

In this lesson students will get lots of practice phrasing and rephrasing statements in sensitive situations. By developing their tone and pacing, students will have the opportunity to naturalise their English whilst simultaneously developing their soft skills.

Week 12 - Executive Decision Making

This lesson compounds the key skills and vocabulary developed throughout the course through a fun team based activity. Students will be required to develop a concept, negotiate and make executive decisions with an emphasis on teamwork and effective communication.

B2-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: B2-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető, továbbá a modul nem választható, azt a nyelviskola jelöli ki a csoport összetétele alapján.

Week 1 - Work Experience

Focus: Asking and answering questions

Students will review past tense forms in order to be able to correctly talk about past work experience. By studying past forms, examples in articles, and through role-plays in the class, the students will be able to better describe their previous experience.

Week 2 - Formal Emails

Focus: Writing emails

Students will be taught intermediate formal e-mail structures along with intermediate conjunction. They will become confident in writing and replying to intermediate e-mails based on a variety of topics. This will be achieved by eliciting key phrases and then using these key phrases in a variety of exercises.

Week 3 - Project Management

Focus: Discussing and presenting

Students will learn important vocabulary for project management. They will successfully be able to describe the progress of a project, key stages and useful terminology. This will be achieved by studying key terminology and in-class activities.

Week 4 - Negotiations

Focus: Negotiating a merger

Students will strudy the intermediate level vocabualry needed to conduct effective negotiations. Via videos, articles and role-plays, the students will have first hand experience of using key phrases and techniques useful to all fields of negotiation.

Week 5 - Statistics

Focus: Presenting and interpreting graphs

Via vocabualry worksheets and visual demonstrations, students will learn how to understand and talk about statistics. With an aim of making them confident enought to talk about statistics in their own work place, role-plays will be used to allow students to build their confidence and practice their new vocabualry.

Week 6 - Information Technology

Focus: Pitching ideas

In this lesson, students look at basic technology and inventions. Students will be able to discuss the impact technology is having in today’s society. This will be taught via articles and speaking activities.

Week 7 - Assessment Centre

Focus: Job interviews

Students will complete a range of assessment centre tasks and complete job interview roleplays.

Week 8 - Job Loss

Focus: Persuading and convincing

In this lesson, students will discuss the issues surrounding job loss and redundancy, and how social media has affected the job market.

Week 9 - Corporate Whitewashing

Focus: PR

Students will discuss how PR is used by companies to spin events in their favour. They will look at case studies and practice writing press releases.

Week 10 - Writing Reports

Focus: Repeating and rephrasing speech

Students will look at the different kinds of reporting that are widespread in the business world. They will learn how to rephrase and report speech and discuss which language is appropriate.

Week 11 - Work/Life Balance

Focus: Expressing wishes and regrets

In this lesson, students will discuss the hot-button topic of work/life balance. They will reflect on their own situations and discuss ways in which a better balance could be achieved. Media and discussion tasks will enable them to better convey their ideas.

Week 12 - Presentations

Focus: Student choice

Students will focus on developing their presentation skills. They will be focusing on timekeeping, structure, body language, constructive criticism and using advanced vocabulary. This will be achieved by presenting a well-prepared presentation to the class and receiving feedback from other members of the class.

B2-es nyelvi szint – második modul

1. Hét - Csevegés, könnyed társalgás (small talk):

Ezen a héten a tanulók olyan idiómákat és gyakori angol kifejezéseket sajátíthatnak el, amelyek segítik őket a frissen megismert emberekkel való kezdeti bizalmi kapcsolat kialakításában és a könnyed társalgásba elegyedésben. Ennek elérésére különböző szituációs gyakorlatokat visznek anyanyelvi tanáraink az órára, amelyek során a megtanult kifejezéseket lehet elmélyíteni.

2. Hét – Csapatépítő játékok és feladatok:

Ezen a héten a tanulók csapatépítő játékokkal fognak megismerkedni (természetesen angolul beszélve), melyek segíteni fogják őket abban, hogy egymást jobban megismerjék és magabiztosabban, több önbizalommal merjenek angolul kommunikálni az órákon a csoport többi tagjával. Így az első héten mind elméletben, mind a gyakorlatban csapatépítő játékokkal fognak a tanulók szórakozva fejlődni angolul.

3. Hét – Hivatalos panaszlevél angolul:

A hét első felében a tanulók egy angol munkahelyi panaszlevelet szednek szét elemeire és elemzik ki felépítését, (melynek sok közös pontja van az angol hivatalos levél formátummal, elsősorban tartalmilag épül fel másféleképpen.) Az órák során az anyanyelvi tanárral átismétlik a módbeli segédigéket, a kötőszavakat és pár gyakran előforduló kifejezést, melyek segítenek a panaszlevél anyanyelvi szintű megfogalmazásában. Ezzel az új tudással a tanulók képesek lesznek problémáikat egyértelműen, de mégis udvarias közvetíteni. Végül az órákon történő szerepjátékok egyben lehetőséget adnak számukra arra is, hogy szemtől szemben problémamegoldó feladatokat gyakoroljanak angolul kommunikálva.

4. Hét – Telefonálás angolul:

Ezen a héten a tanulók középszintű, munkahelyi telefonos szituációkat gyakorolnak különböző forgatókönyvekkel. A hét végére fejlődni hallott szövegértési képességük és pár fontos phrasal verbs-szel is gazdagodni fog szókincsük. Mindezt különböző telefonos szituációs játékokon keresztül gyakorolják anyanyelvi tanárunkkal, miközben gyakran használják az újonnan elsajátított angol telefonos szókincset.

5. Hét – Üzleti kultúra:

A tanulók különböző videókat és cikkeket áttanulmányozva a csoport tagjaival megbeszélik angolul, hogy a kulturális különbségek, milyen érdekes helyzeteket teremthet az üzleti életben. Az újonnan elsajátított szókincs és kifejezések begyakorlásával a tanulók képesek lesznek középvezetői szintű döntések és ötletek megvitatására, véleményük egyértelmű közvetítésére és képesek lesznek meggyőzni másokat eltérő véleményükről. Ezek elérésére szituációs játékainkat használjuk, melyek különösen jól fejlesztik a szóbeli angol kifejezőkészséget.

6. Hét – Work/Life Balance

In this lesson, students will discuss the hot button topic of work/life balance. They will reflect on their own situations and discuss ways in which a better balance could be achieved. Media and discussion tasks will enable them to better convey their ideas.

7. Hét – Assessment Centre

Students will complete a range of assessment centre tasks and complete job interview roleplays

8. Hét – Social Media

In this lesson, students will explore the fast-growing world of influencer marketing. They will discuss issues of authenticity and fraud and try to spot the fakes.

9. Hét – Accents

Student will undoubtedly have to work with people from different countries at some point in their career. This lesson will teach them how to understand some common English accents, including American, RP and Scottish, as well as regional dialects.

10. Hét – Questioning and Clarifying

In this lesson students will use sentence stress and questioning techniques to get the full picture from an uncooperative business partner. They will look at evasive language and omission.

11. Hét – Sealing the Deal

In this lesson students will look at the final stages of a business deal, where the pressure is on and tempers run high. They will learn about different techniques used to seal deals and get the most from a negotiation.

12. Hét – Executive Decision Making

This lesson compounds the key skills and vocabulary developed throughout the course through a fun team based activity. Students will be required to develop a concept, negotiate and make executive decisions with an emphasis on teamwork and effective communication.

B2-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét – Állásinterjú kérdések angolul ismerkedéssel egybekötve:

Az első hét óráin a tanulók úgy fognak megismerkedni egymással, hogy angol állásinterjú kérdéseket gyakorolnak egymáson. A gyakorlatias, beszédközpontú óráknak köszönhetően a tanulók több önbizalommal fognak tudni feltenni és (ami talán még fontosabb) megválaszolni állásinterjú kérdéseket. A feladatokon keresztül elsajátítanak pár hasznos állásinterjú technikát és a releváns szókincsük is növekedni fog.

2. Hét – Személyes fejlődés, önfejlesztés:

Ezen a héten a tanulók személyre szabottan a saját karrierútjukról, munkahelyi felelősségi köreikről és karrier céljaikról beszélgetnek. Továbbá elkészíti mindenki a saját karrier portfolióját (korábbi tapasztalatok, munkahelyek, képességek összegyűjtése), mindezt a csoporttársakkal történő angol nyelvű beszélgetésekre alapozva, kiegészítve az anyanyelvi tanár javaslataival.

3. Hét – Viták és megbeszélések:

A tanulók a héten megismerkednek a leggyakoribb középszintű kifejezésekkel, melyek egy üzleti megbeszélésen fordulhatnak elő. Megtanulják, hogyan építsenek fel egy érvelést, közben begyakorolva a legfontosabb mondatokat logikailag összekapcsoló szavakat valamint, hogy hogyan válaszoljanak egyes véleményekre egyetértve vagy éppen egyet nem értve azzal. Ezeket különböző angol nyelvű kommunikációs gyakorlatokkal és szituációs játékokkal gyakoroljuk.

4. Hét – Kreatív gondolkodás:

Szókincsfejlesztő és vitaalapú órák várhatóak ezen a héten. A diákok együtt fognak dolgozni, hogy növeljék releváns melléknévi és határozószói szókincsüket. Meg fognak ismerkedni olyan koncepciókkal, mint a ”mind map” vagy a ”blue sky thinking”. Ezen kívül gyakorolni fogják a hétköznapi megbeszéléseket és a prezentációt, hogy a tanulók hatékonyan fejlődhessenek angol kommunikációs képességeikben.

5. Hét – Sales pitch (avagy az „értékesítési előadás”):

Ezen a héten a tanulók olyan szókincset vesznek át, mellyel könnyedén fognak megfogalmazni leíró és egyben meggyőző értékesítési szövegeket. A munka csapatban fog történni, mely fejleszteni fogja együttműködési, csapatjátékos és természetesen angol szóbeli készségeiket is. A hét végén egy értékesítési előadást (sales pitch) kell majd tartani a csoport többi tagjának angol nyelven.

6. Hét – Márkák, marketing és hirdetések:

A tanulók átveszik és begyakorolják a marketinghez és hirdetés témakörhöz tartozó leggyakrabban előforduló szavakat és kifejezéseket középszinten. Ezután képesek lesznek magabiztosan megvitatni a márkaépítés előnyeit és hátrányait. Az órák során különböző cikkek és vizuális segédanyagok kerülnek feldolgozásra, így elsajátítva a téma legfontosabb szavait és kifejezéseit.

7. Hét – Assessment Centre

Students will complete a range of assessment centre tasks and complete job interview roleplays

8. Hét – Risk

Students will study vocabulary and phrases related to risk in business. They will read about successful and not-so-successful risky enterprises and participate in role plays.

9. Hét – Productivity

Students will discuss the future of business productivity, including remote working, home office and changing attitudes towards the 9-5 grind.

10. Hét –
10. Hét – Your Data and You

Students will discuss the world of big data. This lesson will focus on the personal information that is taken, stored and sold everyday and its ethical implications.

12. Hét - Kifejezések és szófordulatuk előadáshoz, prezentációhoz:

Ezen a héten a prezentációhoz szükséges legfontosabb középszintű kifejezéseket és szófordulatokat sajátítják el a tanulók. Ezen a szinten nagyobb hangsúlyt fektetünk ezek tökéletes használatára is. Továbbá mindezek konkrét gyakorlatba átültetésére is. Mielőtt azonban a csoport tanulói egymásnak prezentálnának egy, a tanár által megadott témában, előtte egy videóból és cikk áttanulmányozásából leshetnek el trükköket és készülhetnek fel a tökéletes angol nyelvű prezentációra.

B2-es nyelvi szint – Negyedik modul

Week 1 - Networking

Students will gain an introduction to the course (and each other), learning valuable networking techniques. They’ll get a grasp of useful new vocabulary and have a chance to use it in a role play situation.

Week 2 - Public Relations

Students will study PR disasters of the past and learn how companies use different techniques to convey their message to the public. They will solve tricky PR problems and learn effective communication techniques.

Week 3 - Technical Talk

Students will enter the world of buzzwords and jargon. How does business change language? How can a noun become a verb? How do prefixes and suffixes affect meaning?

Week 4 - Organising Events

It’s time to organise! Students will plan an event and deal with a range of logistical problems. They’ll learn the language of logistics and perfect their conditional tenses.

Week 5 - Conflict Resolution

Reporting speech is a vital skill that students will uncover this week. They’ll learn to resolve personal problems and report them accurately. Vital for HR professionals.

Week 6 - Market Research

Brands, logos, slogans…this lesson covers them all. Students will test their knowledge of the world’s most famous companies and learn how they brand themselves effectively. They’ll explore different types of market research and conduct their own.

Week 7 - Assessment Centre

Students will complete a range of assessment centre tasks and complete job interview roleplays

Week 8 - The Future of the Workpace

The world of work is changing, and students will need to keep up with these changes. This lesson allows them to make predictions, forecast change and plan the perfect office.

Week 9 - Generations in the Workplace

The changing world of work brings its own challenges and generational divides have become a battleground. This lesson allows students to dissect stereotypes and argue their side of the debate. They’ll also look at how different verb patterns can influence the meaning of a sentence.

Week 10 - Emotional Intelligence

A key concept in the modern workplace, EQ is changing the way we interact and behave in the office and beyond. This lesson will focus on appropriacy, effective communication and discussion feeling and emotions in a calm and mannered way. We’ll also look at indirect questions.

Week 11 - The Future of English

English is changing, and we need to change with it. In a world of jargon, techspeak and emoji, it’s important to keep up. This lesson will expose students to a range of developing communication and see if they can make sense of it.

Week 12 - Executive Decision Making

This lesson compounds the key skills and vocabulary developed throughout the course through a fun team based activity. Students will be required to develop a concept, negotiate and make executive decisions with an emphasis on teamwork and effective communication.

B1-es nyelvi szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: B1-es szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. Nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető, továbbá a modul nem választható, azt a nyelviskola jelöli ki a csoport összetétele alapján.

1. Hét – Állásinterjú felkészülés

A tanulók megismerkednek a tipikusan előforduló, leggyakoribb állásinterjú kérdésekkel. Valamint ezek magabiztos megválaszolása sem fog gondot okozni ez után a hét után. Átnézik az ehhez kapcsolódó tipikus minta válaszokat és kifejezéseket, melyeket különböző szerepjátékokon keresztül gyakorolnak.

2. Hét – Hivatalos és hétköznapi e-mailek írása:

Ezen a héten a tanulók elsajátítják a hétköznapi illetve a hivatalos email írás szabályait és ezek felépítését. Valamint különböző feladatokon keresztül begyakorolnak olyan gyakori kifejezéseket és szófordulatokat, amelyekkel bátran fognak tudni válaszolni egyszerűbb emailekre a munkájuk során.

3. Hét – Szakmák és munkahely

Ezen a héten a tanulók szakmájukról fognak beszélve tanulni. Megtanulnak mesélni arról, hogy milyen feladataik vannak munkáik során, milyen felelősségi körrel rendelkeznek, valamint átveszik a különböző szakmákhoz szükséges képességeket és elsajátítják az ehhez kapcsolódó alapszókincset és kifejezéseket.

4. Hét – Üzleti utazás külföldre, angol nyelvterületre:

Olyan kifejezések és szókincs elsajátítása, mely az üzleti utak során lehet hasznos. A fókusz elsősorban kommunikáción lesz itt is, hogy a tanulók könnyedebben boldoguljanak külföldi munkakörnyezetben, megértsék az elhangzottakat és kellő szókinccsel érdemben részt tudjanak venni ilyen helyzetekben, mindezt különböző szituációs feladatokban is gyakorolva.

5. Hét – Alapvető gazdasági folyamatok elemzése:

Ezen a héten a tanulók grafikonokat és trendeket fognak szemügyre venni, hogy megtanulják ezeket sikeresen leírni, elmagyarázni a csoport többi tagjának (és később esetlegesen kollégáiknak). A gyakorlatias órák közben elsajátítják a legfontosabb szavakat és kifejezéseket, így képessé válnak arra, hogy egyszerűbb grafikonokat és kimutatásokat elemezni tudjanak angolul munkájuk során.

6. Hét – Problémák felvetése és javaslatok megvitatása:

A hét folyamán a tanulók olyan gyakran előforduló alap kifejezéseket sajátíthatnak el, melyekkel problémákat vethetnek fel és javaslatokat indítványozhatnak / vitathatnak meg például egy angol nyelvű megbeszélés során. Anyanyelvi tanárunk segítségével begyakorolják, hogyan tegyenek vagy kérjenek javaslatot, illetve arra, hogyan reagáljanak különböző módokon, mindezt izgalmas szituációs feladatokon keresztül.

Week 7 - Assessment Centre

The assessment centre lesson is composed of job interview practice, group activities, a mid-course grammar and vocabulary test, and a student-focused improvement section. The assessment will allow the teacher to offer useful feedback on individual student improvement, areas that must be looked at in more detail, and advice for further progression.

Week 8 - Climbing the Corporate Ladder

During this lesson, students will activate vocabulary associated with promotions, positions within a company, the useful phrases and key vocabulary utilised when asking for pay raises or job advancement. They will also study how language can be made less direct and more diplomatic through essential expressions, all of which will be activated through group, student-student, and student-teacher exercises.

Week 9 - Customer Service

With a focus on how language can be modulated through modal verbs and key expressions, students will look at the correct and incorrect ways to interact with customers, improving client communication: both in the written and spoke forms, and learning useful expressions to make their language less direct and more polite.

Week 10 - Leader or Boss

In a discussion based lesson, where the language of opinion and idea-sharing will be the central theme, and where videos and listening exercises will challenge student idea, tips on improving management and leadership skills will also be shared.

Week 11 - Adverstising

Via gap-fill exercises, class discussion, videos and listenings, the students will create a broader knowledge of the key words associated with the advertising industry. They will present ideas relating to the adverts used in their own fields, as well as working together to create mini ad campaigns for various products. The key vocabulary will focus on the skills of speculation and deduction.

Week 12 - Presentations

As an empowering, course encompassing finale, the students will be asked to create their own business-themed presentations. The vocabulary and phrases for this will have been looked at in the four previous lessons, allowing the students the skill-set to independently work on the creation of a practical, confidence-building presentation. They will be given detailed feedback on their presentations, as well as being asked to participate in QnA sessions for other student’s presentations.

B1-es nyelvi szint – Második modul

1. Hét – Bevezetés az üzleti angolba:

A tanulók megismerkednek az üzleti angol nyelvezettel, egyáltalán azzal, hogy ez mit is takar. Megtanulnak alapvető üzleti angol szavakat és kifejezéseket különböző példákon és mondatokon keresztül. Továbbá azzal, hogy milyen stílusbeli követelményei vannak az üzleti angolnak a választékosságot, hangnemet tekintve például.

2. Hét – Csevegés, könnyed társalgás (small talk):

Ezen a héten a tanulók megismerkednek különböző ”jégtörőkkel” = icebreaker – olyan játék vagy tevékenység, ami abban segít, hogy egy társaságban felszabadult légkört teremtsen. Továbbá beszélgetnek a kulturális különbségekről. Mindezek gyakorlása különböző szerep –és ”jégtörő” játékkal történik majd az órák során.

3. Hét – Angol nyelvű önéletrajz készítés:

A tanulók megismerkednek az általános brit és amerikai típusú önéletrajz készítésével mintákon keresztül. Majd ezek után a saját tapasztalataikkal önmagukra szabhatják ezt. Mindeközben elsajátítják az alapvető angol önéletrajzzal kapcsolatos szókincset.

4. Hét – Kollégák és munkahellyel kapcsolatos tulajdonságok:

A tanulók megtanulnak a munkával kapcsolatos személyiségekről és karakterjegyekről beszélni. Megismerkednek az alapvető melléknevekkel, melyekkel a pozitív és negatív jellemvonásokat írhatják le. Mindezt pedig különböző szókincsbővítő interaktív feladatokon keresztül sajátítják el az órákon.

5. Hét – Telefonhívások angolul:

Ezen héten a tanulók megismerkednek egyszerűbb üzleti telefonos helyzetekkel, forgatókönyvekkel. Fejlődnek a hallott szövegértésükben és megtanulják a kiejtés különös fontosságát ilyen szituációkban. Továbbá átveszik a leggyakrabban előforduló kifejezéseket és szófordulatokat különböző szerepjátékok során az anyanyelvi angoltanárral.

6. Hét – Pénzügyek:

A tanulók megismerkednek és begyakorolják a pénzügyekkel kapcsolatos szókincset. Ezek az alapvető fontosságú igéket, főneveket és szókapcsolatokat tartalmazzák a pénzügyi és banki szektorból. Az eheti órák során a hangsúly a szókincsbővítésen és természetesen a kommunikáción lesz ebben a témában.

7. Hét – Assessment Centre

The assessment centre lesson is composed of job interview practice, group activities, a mid-course grammar and vocabulary test, and a student-focused improvement section. The assessment will allow the teacher to offer useful feedback on individual student improvement, areas that must be looked at in more detail, and advice for further progression.

8. Hét – Reports and Summaries

An intermediate understanding of relative pronouns, the passive voice, and clear sentence structure will be taught in this lesson. Learnt orally and in a communicative style, this will ultimately allow the students to create professional written reports and summaries, essential for business roles and positions. There will also be a focus on adverbs of opinion, useful not only for written reports but meeting and discussion situations.

9. Hét – Professional Changes

Grammatical structures such as the present perfect, the present perfect continuous, and future tenses will be explored in this lesson. This will allow students to correctly talk about changes in their professional field, work roles, and ongoing projects. There will also be an increase in business verbs of change, as well as a focus on prefixes and suffixes.

10. Hét – Technology at Work

Key vocabulary of technology-based words, through listening, gapfill, and communication-based exercises, will be elicited, taught, and activated in this lesson. This will allow the student to confidently speak about tech problems, tech advantages, and the machinery and equipment they use on a daily basis.

11. Hét – Entrepreneurship

By working both individually and in small teams, students will be encouraged to utilise “out of the box” thinking in order to create small/medium business and product ideas. They will learn how to pitch their ideas, talk in detail about areas such as financing, advertising, audience targeting, and product presentation. There will also be elements of negotiation and selling discussed and activated during the lesson.

12. Hét – Big Business

Angol Intezet’s own “Big Business” role play game will bring together all elements of the course. Through this interactive speaking activity, students will work together to develop new business ideas, face the typical challenges of said business, hold mini-meetings about their company, and follow a step-by-step scenario where all aspects are business are looked at. This will not only review all factors looked at in the course, but act as a final assessment for the student, who will then be given detailed feedback about their language improvement.

B1-es nyelvi szint – Harmadik modul

1. Hét - Állásinterjú felkészülés:

A tanulók megismerkednek a tipikusan előforduló, leggyakoribb állásinterjú kérdésekkel. Valamint ezek magabiztos megválaszolása sem fog gondot okozni ez után a hét után. Átnézik az ehhez kapcsolódó tipikus minta válaszokat és kifejezéseket, melyeket különböző szerepjátékokon keresztül gyakorolnak.

2. Hét – Üzleti terv készítése:

A tanulók megismerkednek a hatékony üzleti terv készítésével egy modern munkahely számára. Gyakorlati példákon keresztül fejlesztik az angol írásbeli készségeiket, a jövő időt nyelvtanból, valamint üzleti angol szókincsüket.

3. Hét - Értékesítés:

A hét témája az értékesítés lesz, ehhez kapcsolódóan lesznek beszédközpontú feladatok. A tanulók megtanulják például, hogyan meséljék el egy terméknek/szolgáltatásnak az előnyeit. Végül egy az órán egy értékesítési előadást (sales pitch) is kell tartaniuk a kis létszámú csoport számára.

4. Hét – Tárgyalás és alkudozás:

Ezen a héten a tanulók megismerkednek a tárgyalás alapjaival angolul. Átveszik a leggyakrabban előforduló angol kifejezéseket, amelyeket az érvelés során érdemes használni a különböző tárgyalási pozíciókban angolul. A beszédtémák alapjait a tanulók saját, munkából hozott élményei fogják adni a különböző tárgyalási élményeik során szereztek.

5. Kultúra az üzleti életben:

A tanulók az órákon átveszik a jelentősebb nemzetek és nemzetiségek neveit és egyéb releváns szókinccsel bővítik tudásukat. Ezeket felhasználva és a gyakorlatba átültetve kommunikációközpontú feladatok lesznek, mely során megbeszélik néhány világhírű nemzetközi márka eredetét.

6. Hét – Innováció:

Ezen a héten a tanulók a termékinnováció és fejlesztés témakörével és szókincsével ismerkednek meg a beszédközpontú órákon. Különböző szóbeli és gondolattérképes feladatokon keresztül elsajátítják az alapvető mellékneveket és egyéb kifejezéseket, melyek hasznosak lehetnek piackutatási és termékfejlesztési feladatok esetén.

7. Hét – Assessment Centre

The assessment centre lesson is composed of job interview practice, group activities, a mid-course grammar and vocabulary test, and a student-focused improvement section. The assessment will allow the teacher to offer useful feedback on individual student improvement, areas that must be looked at in more detail, and advice for further progression.

8. Hét – Past Achievements

By focusing on the past achievements of well-known and succesful business people, the students will learn key phrases to allow them to fluently discuss their own key achievements. These phrases will be valuable in job interviews and promotion situations, as well as making them more confident when speaking about their previous fields of work.

9. Hét – Intro to Business Ethics

In this introductory lesson to business ethics, ideas of what is right or wrong in the corporate world will be discussed. There will be a strong emphasis on interactive communication and, through group debates, the students will learn to share their own ideas, while formally listening to a disagreeing with others. This lesson will also increase the vocabulary of phrases in this field.

10. Hét – Communication is Key

This lesson will emphasise the need for clear and concise communication in the business world. Through articles and listening exercises it will highlight how important it is to understand others and to be understood yourself. The lesson will elicit key phrases for clarifying statements, politely asking for more information, and for making oneself clear.

11. Hét – Dealing with Disaster

In this lesson, the student will discuss the many ways in which a business can fail, what may have caused that failure, and how such issues can be avoided in the future. It will look at the language of speculation and deduction, while also reviewing reported speech.

12. Hét – Prezentáció és testbeszéd:

A héten a tanulók átveszik a gyakran előforduló kifejezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy felépítsenek egy prezentációt elejétől a végéig. Továbbá érintik a testbeszéd témáját és egy feladaton keresztül ezt részletesen elemzik. A hét végére magabiztosabban fognak tudni megtartani egy egyszerűbb prezentációt bármilyen közönség számára. Az órák során a tanulóknak angol prezentációval kell készülniük egy új üzleti ötletet vagy új találmányt bemutatva a csoport többi tanulójának.

B1-es nyelvi szint – Negyedik modul

1. Hét - Üzleti kapcsolatok építése angol nyelven:

A tanulók ezen a héten megtanulják, hogyan mutassák be magukat és munkahelyüket hivatalos és nem hivatalos módon is például egy nemzetközi üzleti megbeszélés, konferencia, szakkiállítás során. Továbbá megtanulnak olyan angol kifejezéseket, melyekkel megtörhetik a jeget ismerkedési szituációkban, elkerülve ezáltal a kezdeti kínos csendeket, illetve azt is elsajátítják, hogyan folytassák a kapcsolat építését az újonnan megismert személlyel, potenciális üzleti partnerrel írott, email-es formában.

2. Hét - Tasks and Responsibilites
3. Hét – Munka és magánélet egyensúlya:

Cikkeken és videók tanulmányozása után a tanulók megvitatják angol nyelven, hogy mik a fontosak a mai világ üzletembereinek a munka és magánélet szemszögéből. Ehhez olyan angol kifejezéseket sajátítanak el, melyekkel hatékonyan tudják közvetíteni gondolataikat a témáról, mindezeket pedig különböző szerepjátékokon keresztül begyakorolva.

4. Hét - Csapatvezetés:

A tanulók ezen héten megismerkednek különböző vezetési stílusokkal és az ezekhez kapcsolódó angol szókinccsel és gyakori idiómákkal. Az elsajátított technikákat és szókincset a tanulók a gyakorlatba különböző csapatvezetési feladatokon keresztül teszi.

5. Hét – HR & toborzás:

Ennek a hétnek a folyamán a tanulók megtanulják a HR-hez és toborzáshoz kapcsolódó alapvető angol szavakat és kifejezéseket, mely a következő témákat foglalja magában: technikák állásra jelentkezők kiválasztására; önéletrajz áttekintése; a munkahelyi üres pozíciók feltöltésének kihívásai és stb. Mindezekhez az órák során angol nyelvű cikkeket, hallott szövegértési feladatokat és különböző szerepjátékokat használunk, hogy növeljük a tanulók tudását és nem mellesleg önbizalmát is az üzleti élet ezen területén.

6. Hét - Elemzések & analítika:

Különböző cikkeket és tananyagokat használva a tanulókat bevezetjük az elemzések rejtelmeibe középfokú szinten. Ezen hét órái által képesek lesznek értelmezni és elmagyarázni különböző grafikonokat és kimutatásokat angol nyelven, melynek nagy hasznát vehetik saját szakterületükön.

7. Hét – Assessment Centre
8. Hét – Work Appraisals
9. Hét – Business Forecasting
10. Hét – Competition in Business
11. Hét – Emerging Technology
12. Hét – Vezetői döntéshozatal:

Ennek a hétnek az órái elegyítik a tanfolyam során korábban tanult készségeket és angol szókincset egy vidám csoportos feladaton keresztül. A tanulóknak ki kell dolgozniuk egy üzleti ötletet, közben tárgyalniuk kell angol nyelven és vezetői döntéseket hozniuk, eközben a hangsúly mindvégig a csapatmunkán és a hatékony angol kommunikáción lesz.

Bridge to Business szint – Első modul

Az adott szint moduljának sorszáma (jelen esetben pl: Bridge to Business szint első modul) pusztán jelölésre szolgál. A modulok nem épülnek egymásra, nincs köztük szintbeli különbség és nem szükséges egymás után sorrendben venni őket, tehát tanulási sorrendjük felcserélhető, továbbá a modul nem választható, azt a nyelviskola jelöli ki a csoport összetétele alapján.

Bár a Kommunikációs Dopping alapvetően egy beszédközpontú nyelvtanfolyam – azonban Bridge to Business szinten szükséges az alapvető nyelvtani készségek lefektetésére több hangsúlyt fektetni, így a Bridge to Business szint tematikájában több nyelvtani gyakorlatot fog találni, míg a magasabb szinteken egyre kevesebbet.

Továbbá a Bridge to Business szinten előfordulhat, hogy kétnyelvű, azaz magyar és angol nyelvet is anyanyelvi szinten beszélő tanára lesz – amennyiben jelentkezne a tanfolyamra – míg a magasabb (B1, B2, C1-es) szinteken csakis angol anyanyelvi tanárok lesznek.

Jelentkezés esetén az Ön jelenlegi angol nyelvi szintjének megállapítása írásbeli és szóbeli szintfelmérő alapján fog történni.

1. Hét – Bemutatkozás és szakmák ismertetése:

A tanulók ezen a héten begyakorolják a bemutatkozást (szakmai szempontból) angol nyelven, mely rengeteg helyzetben hasznos lesz már ezen a szinten is vagy akár a későbbi angol állásinterjú szituációk során (lásd: B1, B2, C1-es szintű tematikáknál).

2. Hét – Email írás alapjai angol nyelven

Ezen héten tanulók megtanulják a hivatalos email írás alapjait. Átveszik, hogy hogyan épül fel egy email, továbbá az ehhez kapcsolódó leggyakrabban használt angol szavakat és kifejezéseket, mindezt gyakorlati példákon keresztül.

3. Hét – Munkahelyi feladatok és munkahely leírása:

Az eheti tananyagban a tanulók megtanulják, hogyan mutathatják be munkahelyüket, mindeközben elsajátítva olyan gyakori alapvető angol szókapcsolatokat, melyekkel munkahelyi feladataikat ismertethetik. Ezekhez vegyesen használva beszédközpontú gyakorlatokat, illetve feladatlapokat is a szókincsfejlesztéshez.

Week 4 - Great Ideas

This lesson aims to encourage students to express agreement and disagreement and engage in discussions.

Grammar: past simple vs. past continous

Week 5 - Meetings

Students will study basic vocabulary to be able to conduct a formal meeting. This will be expanding on the discussion vocabulary from the previous lesson.

Week 6 - Job Interviews

This lesson focuses on answering three key job interview questions, and discussing job interview do’s and don’ts.

Week 7 - Assessment Centre

Students will complete a range of assessment centre tasks and complete job interview roleplays.

Week 8 - Telephone Calls

This lesson will focus on teaching students basic telephone phrases and phrasal verbs.

Week 9 - Achievement

The aim of the lesson is to help students talk about past achievements and future goals.

Week 10 - A New Business

The aim of this lesson is to encourage students creativity by creating a small business.

Week 11- Marketing

This lesson focuses on developing a marketing campaign for the company created in the previous lesson.

Week 12 - Presentations

This lesson will help students prepare for a 5 minute presentation on a topic of their choice.